Gerolamo Cardano Kimdir

Gerolamo Cardano Kimdir, Gerolamo Cardano Hayatı Biyografi

İtalyan matematikçi, fizikçi, hekim ve düşünür. Üçüncü dereceden cebirsel denklemlerin genel çözümünü ve köklerini bulma yöntemini tanımla­yan ilk Batılı matematikçidir.

24 Eylül 1501’de Pavia’da doğdu. Bilim tarihinin, pek çok söylentiye adı karışmış en ilginç kişilerinden biridir. Bazı kaynaklarda adı Gerolamo ya da Gcronimo biçiminde de yazılan, yapıtlarında ise Latince Hieronymus Cardanus adını kullanan Cardano, Mila­nolu bir hukukçuyla yaşlı ve eğitimsiz dul bir kadının evlilik dışı oğluydu. Çocukluk yılları, sinirli ve hırçın yaradılıştaki annesinin yanında mutsuzluk ve yoksulluk içinde geçti.

1520’de Pavia Üniversite­sinde başladığı tıp eğitimini 1524’de Padova Üniver­sitesi’nde tamamladı, iki yıl sonra da tıp doktoru olarak küçük bir kasabada hekimlik yapmaya başladı. 1534’te Milano’daki okullardan birinde matematik öğretmenliğine getirilmesine karşın hekimliği bırak­mayan Cardano birkaç yıl içinde yalnız İtalya’nın değil Avrupa’nın da en ünlü hekimlerinden biri olmuştu.

1536’da, Eski Çağ hekimlerinin tıp anlayışını ve tedavi yöntemlerini eleştiren De malo recentıorum medicorum usu libellus (“Hastalıklara Karşı Kullanı­lan Yeni İlaçlar Üstüne”) adlı kitabıyla ünü ülke sınırlarını aşınca, Avrupa’nın soylu sınıfı da Cardano’ nun hastalan arasına katıldı. 1539’da, Roma’daki ünlü tıp kuruluşu Collegio dei fisici’ye kabul edilmesiyle ilk matematik çalışması olan Practica arithmetice’yi (“Aritmetik Uygulaması”) yayımlaması aynı yıla rastlar.

1543’de Pavia Üniversitesi’nde tıp profesörlüğü­ne atanan Cardano, ilgisini belli bir alanda kısıtlama­yan Rönesans bilginlerinin tipik örneklerinden biridir. Üniversitede tıp dersleri verirken matematik, astrolo­ji, doğabilim, felsefe ve mekanikle ilgili çalışmalarını da sürdürmüş, cebir tarihinin başyapıtlarından biri sayılan Ars magna (“Büyük Sanat”) adlı kitabım o yıllarda yayımlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir