Godfrey Goodwin Kimdir

Godfrey Goodwin Kimdir,Godfrey Goodwin Hayatı ve Biyografi

(1921)

İngiliz sanat tarihçisi. Osmanlı-Türk mimarlığı üstüne yaptığı geniş kapsamlı incelemesiyle tanınmıştır

Francis Godfrey Goodwin 24 Şubat 1921’de Londra’da doğdu. Öğrenimini 1932-1935 arasında Clifton College’da, 1935-1936’da Royaume Üniversitesindeki Institute Francais’de ve 1937-1938’de Royal Academy of Dramatic Arts’da yaptı. 1952’de ilk olarak Türkiye’ye geldi. Daha sonra 1956’dan 1968’e değin Türkiye’de yaşadı. 1959-1968 arasında Robert Kolej’de (şimdi Robert Lisesi ve Boğaziçi Üniversite­si) sanat ve mimarlık tarihi dersleri verdi. 1971’de yayımlanan History of Ottoman Architecture (“Os­manlı Mimarlığı Tarihi”) ve 1974’de yayımlanan Ottoman Turkey (“Osmanlı Türkiyesi”) adlı kitapla­rıyla ilgi topladı. Yeniçerilerle ilgili bir kitap hazırla­makta olan Goodwin, Royal Institute of Asian Studies’in (Kraliyet Asya Araştırmaları Enstitüsü) başkanıdır.

History of Ottoman Architecture, Osmanlı-Türk mimarlığı üstüne yazılmış en kapsamlı yapıtlardan biridir. Goodwin kitapta Osmanlı mimarlığının gelişimini, Osmanlı toplumunun siyasal, dinsel ve toplumsal yapısı ile ilişkisi ve Bizans, İran, Selçuklu mimarlıklarıyla etkileşimi içinde ele almıştır. Konut yapılarını da ayrıntılı olarak incelemiş, Osmanlı kent anlayışını değerlendirmiştir. Kitabın temel tezi, Os­manlı mimarlığının, Bizans ve İran mimarlığının bir karışımı değil, değişik kültür ve üslupların etkileşiminden oluşan özgün bir mimarlık olduğudur. Good- win Türk Baroku’nun habercisi olarak ele aldığı Lale Devri mimarlığının, Avrupa mimarlığında gelişen romantik nitelikli üslupları önemli ölçüde etkilediğini de ileri sürmektedir.

Eserleri (başlıca): History of Ottoman Architecture, 1971, (“Osmanlı Mimarlığı Tarihi”); Ottoman Turkey, 1974, (“Osmanlı Türkiyesi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir