Göktürk Devleti Hakkında Bilgi

Göktürk Devleti Hakkında Bilgi

Büyük Hun İmparatorluğu’nun yıkılmasın­dan sonra Orta Asya’daki Çin egemen­liğine, Avarlar son verdiler. Göktürkler Avarlar’a bağlı olarak yaşıyorlardı. Demir­cilikle uğraşıp Avarlara silah yapıyorlardı. Avar ülkesinde çıkan Tölesler isyanını bas­tıran Bumin Kağan’ın istekleri Avar haka­nı tarafından reddedilince Bumin Kağan, Avar Devleti’ni yıkarak Göktürk Devleti’ni kurdu (552). Avarlar da batıya göç ederek Avrupa’da tekrar güçlü bir devlet kurmuş­lardır.

Göktürk Devleti kısaca bilgi , Göktürk Devleti ne zaman kurulmuştur

Devletin merkezi Ötüken’dir. Göktürkler Aşina soyuna mensuptur. Bumin Kağan devleti iki yönetim bölümüne ayırarak batı illerinin komutanlığını kardeşi İstemi Yabgu’ya vermiştir.

Bumin Kağan devleti kurduğu yıl ölünce yerine oğlu Mukan Kağan geçti. Göktürk- lerin en parlak dönemi Mukan Kağan za­manı olmuştur.

Mukan’ın amcası İstemi Yabgu, ipek Yolu’na egemen olmak amacıyla önce Sasanilerle anlaşarak Akhun Devleti’ni ortadan kaldırmış, sonra da Bizans’la an­laşarak Sasaniler’i zayıflatmıştır. Bu da Müslümanların iran’ı fethini kolaylaştırmış­tır.

istemi Yabgu’nun Bizans’la anlaşmak için gönderdiği elçilik heyeti Orta Asya’dan Bizans’a giden ilk Türk elçilik heyetidir.

ipek yoluna, dolayısı ile Doğu-Batı ara­sındaki ticarete egemen olma mücadelesi, Göktürkleri, Sasanileri ve Bizans’ı her za­man karşı karşıya getirmiştir. Mukan Kağan’dan sonra devletin başına sırasıyla Tapo Kağan ve İşbara Kağan geçmiştir.

Veraset sistemi ve Çin politikası sonucu devlet önce ikiye ayrılmış, daha sonra Gök­türk toprakları Çin egemenliğine girmiştir. Göktürk Devleti hakkında bilgiler aktardık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir