Görelilik Kavramı

Görelilik, fizikte, ölçümlerin ve fizik kanunlarının, birbirlerine göre farklı hareket hallerinde bulunan gözlemciler bakımın­dan değişebilirliğine ilişkin kavram anlamına gelir. Klasik fizikte, evrenin her yerindeki bütün göz­lemcilerin, hareketli olsunlar olmasınlar, özdeş uzay ve zaman ölçümleri yapacakları kabul edilir; hız ve uzaklık gibi nicelikler, birbirlerine göre düzgün hareket eden refe­rans sistemlerinin birinden öbürüne Galilei dönüşümleri adı verilen işlemlerle taşınabi­lir. Buna karşılık, görelilik kuramına göre, gözlemcilerin ölçümlerinde buldukları so­nuçlar, göreli hareketlerine bağlıdır.

okutman

Fizikte görelilik kuramlarından birincisi, Albert Einstein’ın 1905’te geliştirdiği özel görelilik kuramıdır. İkincisi ise, gene Ein­stein’ın 1916’da öne sürdüğü genel görelilik kuramıdır. Özel görelilik kuramı, elektrik­sel ve magnetik olayları ve bunlann uzay ve zaman içinde yayılmalarını inceler. Genel görelilik kuramı ise kütle çekimi sorununu konu edinmiştir. Her iki kuram da günlük yaşamda yararlanılan uzay ve zaman yakla­şımından çok farklı yaklaşımlar üzerine kurulmuştur. Göreli uzay ve zaman kav­ramları, atomdan evrene kadar bütün fizik­sel olayların çağdaş yorumlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.

eokulegitim.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir