Grafit nedir nasıl oluşur

Grafit nasıl oluşur, Grafit nedir

Grafit, siyah ile koyu çelik grisi arasında değişik renklerde bulunan bir karbon mine­rali. Geniş aralıklı yatay levhalar düzeninde altı karbon atomlu halkalardan oluşan kat­manlı bir yapısı vardır.

Grafit, karbonlu maddeler içeren tortulla­rın başkalaşım geçirmesiyle oluşur. Bu olu­şum karbon bileşiklerinin hidrotermal çö­zeltilerle ya da magma akıntılarıyla tepki­meye girmesi ya da olasılıkla magma halinde­ki karbonların kristalleşmesiyle gerçekleşir. Gnays, şist, kuvarsit, mermer, granit, peg­matit, karbonlu killi arduvaz ve yaşlı krista­lin kayaçlar içinde bağımsız bölümler, bü­yük kütleler ya da damarlar halinde bulu­nur. Göktaşı demirinde (kliftonit) ise kü­çük, izometrik kristalli grafite rastlanmıştır.

grafit

Kurşun kalemlerin temel malzemesi olan grafit, ayrıca yağlayıcılarda, potalarda, dö­küm kalıbı astarlarında, cilalarda, ark lambalarında, pillerde ve elektrik motoru fırça­larında kullanılır. Yaygın olarak çıkarıldığı yerler Sri Lanka, Madagaskar, Kuzey Kore, Meksika’da Sonora, Kanada’da Ontario, Sibirya’nın batı kesimi ve New York’tur. Grafit nasıl meydana gelir, grafitin oluşumu nasıl olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir