Guillaume de Greef Kimdir

Guillaume de Greef Kimdir, Guillaume de Greef Hayatı Biyografi

Belçikalı sosyolog. Toplumsal gruplar arasındaki çatışma ve uyum ilişkilerini inceleyen çalışmalarıyla tanınmıştır.

Brüksel’de doğdu, aynı yerde öldü. Asıl mesleği avukatlık olan De Greef ilerici dergilerin yöneticiliğini yaptı. Bir süre Brüksel Özgür Universitesi’nde sosyoloji profesörü olarak çalıştı. Daha sonra Üniversite yönetimiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle istifa etti ve Yeni Üniversitenin kurulmasına öncülük etti. Bu üniversitede sosyoloji, iktisat ve psikoloji dersleri veren De Greef, daha sonra rektör olarak, yaşamının sonuna kadar aynı yerde derslerini sürdürdü.

De Greef, Comte, Spencer ve Proudhon gibi düşünürlerin görüşlerinden etkilenmiştir. Onun ikti­sadi düzeyden siyasi düzeye kadar uzanan ünlü “yedi toplumsal etmen hiyerarşisi”, Comte’un bilimleri sınıflandırmasını anımsatmaktadır. De Greef bu sınıflandırma içinde iktisadi etkenlerin önemini vurgulamaktadır.  Toplumsal gelişmeyi artan bir farklılaşma ve farklı toplumsal kategorilerin zaman içinde uyum kazanması temeline dayandırması, Spencer’in görüşlerinin izlerini taşımaktadır. De Greef buradan Pro- udhon’un gönüllü bir toplumsal birliği ifade eden “sözleşme” kavramına varmıştır. Ona göre uluslar arasında bile sözleşmeye dayalı bağlar gelişmektedir.

De Greef’e göre toplumsal gelişmenin dinamiği farklı grupların aralarındaki çatışma ve uyuma dayanmaktadır.  Gruplar arasındaki ilişkiler önce otoriter biçimler almakta, ancak zamanla iktisadi ilişkilerin öneminin artmasıyla çıkar grupları arasındaki pazarlıklar ağır basmaktadır. Bazı durumlarda gruplar arasındaki ilişkiler bir sözleşme düzeninin oluşmasına doğru gelişmektedir.

  • Eserleri (başlıca): Introduction a la sociologie, 2 cilt, 1886-1889, (“Sosyolojiye Giriş”); La constituante et le regirne representatif, 1892, (“Kurucu Meclis ve Temsili Rejim”), Les lois sociologigues, 1893, (“Sosyoloji Kanunla­rı”); Le transformisme social, 1895, (“Toplumsal Dönü­şümcülük”); Evolution des croyances et des doctrines politiques, 1895, (“Siyasi İnançların ve Doktrinlerin Evri­mi”); Sociologie economique, 1904, (“Ekonomik Sosyolo­ji”); La structure generale des societes, 3 cilt, 1908, (“Toplumların Genel Yapısı”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir