Halk Müziğinin Özellikleri Nelerdir

Halk Müziği Hakkında Bilgi, Halk Müziğinin Özellikleri Nelerdir

Halk müziği tüm halk kültürünün öğeleri gibi bir milletin ortak malıdır. Bu müzik halkın içerisinde doğar ve gelişir, her yörenin kendine has türküleri vardır ve bu türküleri çıkış kaynağı genellikle belli değildir. Günümüze doğru yaklaşıldıkça her ne kadar söyleyeni belli olan türküler ortaya çıkıyor olsa da halk müziği ürünleri genellikle anonimdir. Halk müziğinde yer alan ürünler saz eşliğinde söylenerek ve kulaktan kulağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Her yörenin kendine has bir tarzı ve değişik üslubu olsa da halk müziğinde işlenen konular genellikle benzerlik gösterir.

Türk halk müziği genellikle halkın ortak duygularından ve acılarından beslenir. Aşk, ayrılık, gurbet, sevda, yoksulluk, yiğitlik gibi duygular Türk halk müziğinin temel konularıdır. Bu müzik türünde kullanılan temel enstrüman ise bağlama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu müzik türünde sözlü ve sözsüz ürünler bulunmakladır. Halkın dilinde dolaşan türküler ve oyun havaları sözlü halk müziği içinde yer almaktadır. Sözsüz müzik türüne ise halk oyunu ezgileri örnek gösterilebilir. Oyun havaları genellikle kırık hava adını almaktadır. Bunlara ninniler, koşmalar, taşlamalar ve koçaklamalar örnek gösterilebilir.

Halk müziğinde temel çalgı bağlama olmakla birlikte davul, zurna, klarnet, darbuka gibidiğer müzik aletleri de kullanılmaktadır.

Halk Müziği Nedir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir