Halk Şiirinin Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

Halk Edebiyatı Hakkında Bilgi, Halk Şiirinin Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

*İslamiyet’in kabulünden sonra ortaya çıkmış olan bir edebiyattır.

*Genellikle aşk, doğa, güzelli, ayrılık, gurbet gibi konular işlenir. Ancak Dini Tasavvufi Halk edebiyatında ilahi ve tasavvufi konulara da yer verilir.

*Şairleri usta-çırak geleneğine göre yetişmiş gezgin kişilerdir. Bu şairler genellikle eğitim almamıştır.

*Kullanılan dil, halkın kullandığı sade bir dildir. Ancak son döneme doğru Divan edebiyatının da etkisiyle Arapça ve Farsça sözcükleri kullanan şairler de çıkmıştır.

*Ölçüsü milli ölçümüz olan hece ölçüsüdür.

*Şiirler saz eşliğinde ve doğaçlama olarak söylenmiştir.

*Son dörtlükte şairin mahlası geçmektedir.

*Genellikle yarım kafiye ve redif kullanılır.

*Şairlerin şiirlerini topladıkları defterlere cönk adı verilmektedir.

*Anonim Halk Edebiyatı, Tekke Edebiyatı ve Âşık Edebiyatı olmak üzere üç kola ayrılmaktadır.

*Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri; mani, türkü, ninni

Âşık Edebiyatı Nazım Şekilleri; Koşma, semai, varsağı, destan

Tekke Edebiyatı Nazım Şekilleri; İlahi, nefes, deme, devriye, şathiye ve nutuktur.

Halk Şiirinin Özellikleri Nelerdir Hakkında Düşüncelerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir