Hamidoğulları Beyliğinden Bilgiler

Hamidoğulları Beyliğinden Bilgiler Hakkında , Hamidoğulları Beyliğinden Bilgiler , Hamidoğulları Beyliğinden Bilgiler İle İlgili Bilgiler

13. yüzyılın başı sayılan 1201 sonrasında Borlu, İsparta, Eğridir, Yalvaç civarına Selçuklular tarafından yerleştirilmiş

bulunan Hamid Bey riyasetindeki Türkmen aşiretinin, kur*muş olduğu beyliğin adıdır, Hamidoğullan Bey’liği.. Zamanla bu Beyliği Antalya’yı kendi mesahasına katmış görüyoruz.

Hamidoğullan Beyliğinin önemli beldelerinden olan İspar*ta, 600/1203’de 3. Kılıçarslan zamanında alınmış peşinden Alâiyeyi ve Antalya’y1 Selçuklular eline geçirmişlerdi. İlhanlı devletinin, Anadolu Selçukilerini tesiri altına alması esnasın*da ortalık, aşiretlerin beylik hâline gelme furyasına gark ol*du.

Hamidoğullan aşireti, Hamid Bey’in torunu Feieküddin Dündar Bey’in faaliyetiyle beylik hâline gelmiş ve dedesinin adını, beyliğe ad olarak terennüm etmişlerdir. Beyliğin mer*kezi eski adı Prostana olan Eğridir yerleşim bölgesi olmuştur. Yapılan imâr hareketleri esnasında buraya Felekabâd tesmi*ye olunmuştur.

1301 târihinde Antalya’yı Hamidoğlu hududuna dâhil eden Dündar Bey, buranın idaresini kardeşi Yunus Bey’e ihale et*miştir. Hamidoğlu Beyliği de diğer Anadolu Beylikleri gibi hâkimiyetini tanımış olduğu, İlhanlı hazinesine dörtbin altunu her sene tıkır tıkır ödemekteydi. Anadolu’ya gelen Emir Ço-ban’a itaatte kusur etmeyenlerin arasında Dündar Bey’de vardı, bilindiği gibi Emir Çoban İlhaniler’in beylerbeyi idi.

Batı Moğolları adıyla da anılan İlhani’lerin başında Olcayto Mehmed Hüdabende bulunuyordu. Dündar Bey, kendi baş*kentinde Hüdabende adı yazılmış para bastırmış böylece hem bağlılığını göstermeye çalışırken, kendine bir ayrıcalık yakalamıştı. Me varki bu ayrıcalık fazla sürmemiş Hüdaben*de ölünce yerine oğul Ebu Said Bahadır geçmişse de, Ana*dolu Beylikieri, İlhanilerle rabıtalarını gevşetmeye başlayınca İlhani Anadolu valisi Demirtaş harekete geçmiş tuttuğunu öl*dürdüğünden, bunun eline Antalya’da geçen Dündar Bey 1324’de ecel şerbetini içmiştir.

Meşhur seyyah İbni Batuta Osmanlıya varmak üzere çıktı*ğı seyahatinde 1333’de uğradığı Antalya’da Hızır bin Yunus’un, Gölhisar’da,Dündar Bey’in oğlu Mehmed ve Eğri-dir’de de, yine Dündar Bey’in diğer bir oğlu Necmeddin İs-hak Bey’in de, hükümran olduklarını kaydetmiştir. Hamidoğ*lu beylerinden, Kemalüddin Hüseyin Bey’in oğlu Mustafa Bey, Kosova savaşında babasının yolladığı okçu kuvvetleri*nin ön safında ve başında bulunmuştur.

Neşri târihinin c. 1/sh. 294’de der. Görüldüğü gibi Kosova zaferini temin eden ittihat yâni birlik ve beraberlik, günümüz islâm âleminin her yönüyle tet*kik ve idrâk etmesi gereken bir fenomendir.

Hamidoğulları Antalya Şubesi Çizelgesi

Hamid Bey – İlyas Bey – Yunus Bey – Hızır Bey Abdürra-him Bey Mahmud Bey Sineeddin Çalış Bey – Mübarizüddin Bey – Osman Bey

 

Hamidoğulları Beyliğinden Bilgiler Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir