Hans Reiner Kimdir

Hans Reiner Kimdir, Hans Reiner Hayatı Biyografi

Alman, filozof. Görüngü bilime dayalı bir ahlak anlayışı geliştirmeye çalışmış­tır.

19 Kasım 1896’da Waldkirch’te doğdu. Doğduğu yerde öğrenim gördükten sonra Freiburg Üniversitesi’ nde hukuk, sosyoloji ve felsefe okudu, filozof E.Husserl’in öğrencisi oldu. Freiburg Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görev aldı.

Felsefe tarihi, ahlak, hukuk, hukuk felsefesi ve sosyoloji alanlarında çalışan Reiner, ele aldığı sorunlara, görüngübilim (fenomenoloji) yöntemine göre çözüm arar. Özellikle E.Husserl’in geliştirdiği görüngü bilim felsefesinden yola çıkarak yeni bir ahlak anlayışı oluşturma amacını güder. Ona göre, felsefenin görevi insan varlığının anlamını kavramaktır. Her felsefe öğretisi, insanı konu edinerek, sorunlara çözüm ararken, insanı göz önünde bulundurmalıdır. İnsanı anlamak için onun başarılarını incelemek gerekir. Çünkü insan, düşünen bir varlık olarak, ortaya koyduğu başarılarla kendini bütünlüğe ulaştırır. Bu başarılar, insan varlığından soyutlanarak değil, insanla birlikte ele alınmalıdır. İnsan başarılarının temelini ahlak değerleri ve hukuk oluşturur. Bunlar da özgürlük, istenç ve etkinlik gibi ilkelere dayanır.

  • Eserleri (başlıca): Freiheit, Wollen und Aktivitât, phanomenologische Untersuchungen, 1927, (“Özgürlük, İs­tenç, Etkinlik ve Görüngübilim Araştırmaları”); Das Phanomen des Glaubens, 1934, (“İnancın Görüngüsü”); Pflicht und Neigung, 1951, (“Görev ve Eğilim”); Die Ehre, 1956, (“Şeref”); Der Sinn unseres Daseins, 1964, (“Var olu­şumuzun Anlamı”); Die Grundlagen der Sittlichkeit,1974, (“Ahlaklılığın Temelleri”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir