Hasan Tahsin Banguoğlu Kimdir

Hasan Tahsin Banguoğlu Kimdir, Hasan Tahsin Banguoğlu Hayatı Biyografi
Türk dil bilimci, yazar, politikacı. Eski Türk lehçeleri ve Türkçe dil bilgisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanın­mıştır.

Drama’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Drama, Balıkesir ve İstanbul’da yaptı. 1926’da İstanbul Erkek Lisesinden, 1930’da Darülfünun Edebiyat Fakülte­sinden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Terbiye Enstitüsü edebiyat. öğretmenliğine atandı. 1932-1936 arasında Almanya’da Eski Osmanlıca üzerine doktora çalışma­sı yaptı. Yurda dönünce Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ne Türk dili doçenti olarak atandı, dil bilgisi ve eski Türk lehçeleri dersleri verdi. 1943’de CHP’den Bingöl milletvekili seçildi.

Maarif Encüme­ni ve Halk evleri Yüksek Danışma Kurulu Başkanlı­ğında çalıştı. CHP Genel İdare Kurulu’na getirildi, parti yayınları, Ülkü dergisi ve Halk evlerini yönet­ti. 1948-1950 arasında milli eğitim bakanlığı yaptı. 1950’de yeniden seçilemeyince siyasetten ayrılıp Ayvalık’daki çiftliğine çekildi. 1955’de aldığı çağrı üzerine İngiltere’ye gitti. School of Oriental and African Studies’de karşılaştırmalı Türk dilleri dersi okuttu. Yurda döndüğünde Ankara Üniversitesi ilahiyat Fa­kültesi ve Edebiyat Fakültesi’nde dersler verdi. 1961’de yeniden siyasete başladı, Edirne’den senatör seçildi ve CHP Senato grup başkanı oldu. İnönü’nün “ortanın solu” siyasetine karşı çıktığı için 1966 yılında CHP’den çıkarıldı.

Banguoğlu 1930’da yayımladığı incelemelerle dikkati çekti. 1931’de kadrosunda Faruk Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçıların da bulunduğu Hız adlı bir dergi yayımladı.

Eserleri: Altosmanische Spracbstudien zu Süheyl ii Nevbahar, 1938; (“Süheyl ü Nevbahar’da Eski Osmanlı Dil İncelemeleri”); Ana Hatlarıyla Türk Grameri, 1940; Dil Bahisleri 1. II., 1941, 1942; Devlet Dili Türkçe Üzerine, 1945; Türk Grameri, I. Sesbilgisi, 1959; Türkçe’ nin Grameri, 1974.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir