Hauhau Nedir

Hauhau, Yeni Zelanda’da Maori Savaşları (1860-72) sırasında ortaya çıkan Pai Marire (Maori dilinde “İyi ve Barışçı Din”) kültünü benimseyen Maori savaşçılarına verilen ad. 1864’te dinsel-askeri bir hareket olarak baş­layan kültün kurucusu, Cebrail’in kendisine göründüğünü (1862) ve Maori halkının yol­dan çıkışının kefareti olarak kendi çocuğunu öldürmekle sınandığını iddia eden Te Ua’dır.

Yahudi, Hıristiyan ve Maori dinlerinin bir karışımı olan Pai Marire’ye göre, Maoriler seçilmiş bir halktı. Görevleri, Avrupalıları Yeni Zelanda’dan kovmak ve ata toprakla­rını kurtarmaktı. Önderlerinin, savaşta “Pai Marire, hau, hau!” diye haykırdıklarında Avrupalıların kurşunlarından korun acakla- nna inandırdığı Pai Marire yanlıları bu yüzden Hauhau adıyla anıldı. Sözcüklerin etkisine inanmaları da Hauhau savaşçıları­nın Maorilere umut veren büyük bir cesaret­le çarpışmalarına yol açtı. Hauhaularm sa­vaşa girdiği sırada (1864-65) Maori kuvvet­leri yeniliyordu. Ama Avrupalıların hiç zaman geçirmeden Maorilerin topraklarına el koymaları, çok sayıda Maorinin silahlı çetelere katılmasına yol açtı ve bu insanlar topluca Hauhau adıyla anıldı. Çarpışmalar 1872’ye değin sürdü. Bu tarihte Pai Marire eski önemini yitirmişti. Ama Maoriler ara­sında benzer dinsel düşünceler (örn. Mor- monluk) daha sonra da ortaya çıktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir