Hava Kuvvetleri Hakkında Bilgi

Hava Kuvvetleri Nedir, Hava Kuvvetleri Tarihçesi

Hava kuvvetleri, temel görevi ülkenin hava sahasında denetim sağlamak olan si­lahlı güçtür. Hava kuvvetleri, kara ve deniz kuvvetlerine benzer biçimde ayrı olarak örgütlenebileceği gibi bu iki kuvvetin bir parçası olarak da düzenlenebilir. Başlıca görevleri, düşmanın muhabere ve ikmal hatlarını kesmek, düşman hatlarını ve geri­sini bombalayarak yerdeki dost kuvvetleri desteklemek ve stratejik hedefleri bombala­maktır.

Askeri havacılık Montgolfier balonlarının ortaya çıktığı ve Sir George Cayley’nin planör uçuşlarında başarı sağladığı 18. yüz­yıl sonlarında doğdu. Fransız Devrim ve Napoleon Savaşları’nın (1792-1815) ilk gün­lerinde bir balonculuk okulu kuruldu. Fransızların 1794’te Fleurus’de elde ettiği başarı büyük ölçüde balonla yapılan keşif uçuşları­na bağlandı. 1849 Kuşatması sırasında Avusturyalılar Venedik’e bomba yağdırmak amacıyla insansız balonlar kullandılar. Amerikan İç Savaşı sırasında Thaddeus Lovve ve başkaları. Konfederasyon (Güney) birliklerini gözetlemek ve yerlerini belirle­mek amacıyla balondan yararlandılar. 1892’de ABD İşaret Birliği içinde bir balon bölümü kuruldu. 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında San Juan Tepesinde balon kullanımı yolunda oldukça zayıf bir girişim­de bulunuldu. Öte yandan İngilizler Albay Robert Baden-Povvell’ın önderliğinde, 1885’te Bechuanaland’la (bugün Botsvana) Suakin’de (bugün Sudan’da) ve 1899-1902′ deki Güney Afrika Savaşı sırasında balon kullandılar. Fransızlar da 1870’te Almanla­rın kuşatması altındaki Paris’ten askeri ön­derleri çıkarmak ve mesaj göndermek ama­cıyla balona başvurdular.

19. yüzyıl sonlarında, içten yanmalı moto­run ve telsizin bulunması sonucunda iki yönlü bir gelişme başlamıştı. Bir yandan, Amerikan İç Savaşı’nda askeri gözlemci olan Alman süvari subayı Ferdinand von Zeppelin hava gemilerini başarıyla uçur­mak, öte yandan ABD’de Wright kardeşler motorlu uçakla ilk uçuşlarını gerçekleştire­rek havacılığa büyük bir katkıda bulunmak üzereydi. Zeppelin’in ve Wright kardeşlerin uçuşları ile Ağustos 1909’da Fransa’nın Reims kentinde toplanan havacılık konferansı, havacılığa yönelik askeri ilgiyi artırdı. Bu tarihten sonra askeri havacılık hızla gelişti. I. Dünya Savaşı’na gelindiğinde, pek çok yaşlı subayın kuşkulu yaklaşımına karşın ingiliz, Fransız, Alman, Rus ve İtalyan ordularında hava kuvvetleri oluşum aşama­sına girmişti. Gerçekte İtalyanlar Kuzey Afrika’daki harekatlarında çoktandır taktik amaçlı hava gemileri kullanıyordu.

I.      Dünya Savaşı sırasında uçak teknoloji­sinde hızlı gelişmeler oldu. Almanların Lon­dra’yı bombalamaları gibi bazı gösterişli harekâtlara karşın hava savaşı daha çok Batı Cephesi üzerindeki taktik harekatlarla sınır­lı kaldı. Avcı uçaklarına ve bu uçaklarda sivrilen pilotlara büyük önem verilmekle birlikte, savaşın sonlarına değin en önemli etkinliği keşif uçakları gerçekleştirdi.

II.       Dünya Savaşı’na gelindiğinde, askeri yöneticilerin uçaklara daha çok önem ver­mesinin yanı sıra teknolojik gelişmeler de savaşan başlıca devletlerin büyük çapta uçak kullanmasına yol açtı. Hava kuvvetle­ri, kara kuvvetlerini desteklemek amacıyla, hava saldırılarını da kapsayan taktik görev­ler üstlendi. Karadaki üslerden kalkan uçaklar hem deniz üstündeki konvoylara, hem de denizaltılara saldırma; uçak gemi­lerinden kalkan taktik savaş uçaklarıysa hem saldın, hem savunma amacıyla kulla­nıldı. Hava kuvvetleri ayrıca fotoğraf yoluy­la düşman bölgesiyle ilgili istihbarat topla­mada ve savaş öncesinin stratejik bombardı­man kavramlarım sınamada başlıca rolü oynadı.

1944’te jet savaş uçaklarının ve balistik füzelerin ortaya çıkması savaş sonrasındaki gelişmelerin habercisi oldu. Bu gelişmeler, sonraki 10 yılın Soğuk Savaş döneminde bir yandan doğrudan uzay araştırmalarına or­tam hazırlarken, bir yandan da düşmanın uzağında bulunmanın saldırıdan korunmak için yeterli olduğu görüşünün yıkılmasına yol açtı. Kore ve Vietnam Savaşı gibi bir dizi sınırlı savaşta jet uçaklarının yaygın olarak kullanımı sürdü. Uçaklarda jet moto­ru kullanımına hızla geçilmekle birlikte, pek çok hava kuvvetinde ulaşım ve hatta saldırı amacıyla itici gücünü pistondan alan motor­lu uçakların kullanımı sürdürüldü. Bu arada helikopterleri ve düşey kalkış-inişli (VTOL) ya da kısa kalkış-inişli (STOL) uçak tiplerini geliştirmek üzere büyük ölçekli araştırma ve geliştirme fonları oluşturuldu. Hava Kuvvetleri Hakkında Bilgiler Verdik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir