Hayvan Yetiştirme Yöntemleri

Hayvan Yetiştirme Yöntemleri

Hayvan yetiştirme yöntemleri arazi şartlarına, iklime ve ekonomik şartlara göre değişmektedir. Peki hayvan yetiştirme yöntemleri nelerdir :

hayvancilik

a) Mera Hayvancılığı

Otlak alanlarda yapılan hayvancılıktır. Bu nedenle mera hayvancılığı doğrudan iklim koşullarına bağlıdır. Yaz ya­ğışlarının görüldüğü Doğu Karadeniz ile Erzurum-Kars bölümlerinde yaygın olarak yapılır. Özellikle yaz yağış­larının düşük olduğu yıllarda verim düşük olur.

Yurdumuzdaki küçükbaş hayvanların beslenmesinde daha çok otlaklardan yararlanılır

b) Besi ve Ahır Hayvancılığı

Hayvanların özel barınaklarda ticari amaçla beslenme­sine ahır hayvancılığı denir. Hayvanların yaz mevsimin­de kısa otlatma süresi dışında, kapalı ortamlarda uygun koşullarda yetiştirilmesi hayvan verimliliğini artırmakta­dır. Buna göre, besi ve ahır hayvancılığının mera hay­vancılığına göre et ve süt verimi oldukça yüksektir.

eokulegitim.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir