>Hazırlık Sınıfı Uygulaması Yapan Okullarda Seviye Belirleme Sınavı ve Sınıf Geçme Modeli Nasıldır?

>Önünde hazırlık sınıfı bulunan okullara kaydolan bir öğrenciyseniz; 9. sınıfta birinci yabancı dil dersini takip edebilecek seviyede olduğunuz veliniz tarafından sınavlardan önce okul yönetimine yazılı olarak bildirilirse, ders yılının ilk haftasında hazırlık sınıfı seviyesinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırsınız. Bu sınavlarda aldığınız puanlar nota çevrilir ve en az “3” almanız durumunda başarılı sayılarak 9. sınıfa devam edersiniz. Hazırlık
sınıflarında sınıf geçmeniz; birinci yabancı dil dersindeki başarı durumunuza göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumunuz, sadece ödüllendirilme amacıyla dikkate alınır. Hazırlık sınıfında, sınıf geçmeye esas dersten ders yılı sonunda başarılı olamadıysanız ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sırasında yazılı ve sözlü sınavlara alınırsınız. Bu sınavlardan en az “Geçer” almanız başarılı sayılmanız için yeterlidir. Bunda da başarısız olduysanız bir yıl daha hazırlık sınıfına devam etme hakkınız vardır. Hazırlık sınıfındaki başarınız, diploma notunuzun belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir