Heinrich ve Julius Hart

Heinrich Hart Kimdir, Julius Hart Kimdir

Hart, Heinrich ve Julius (sırasıyla, d. 30 Aralık 1855, Wesel, Vestfalya – ö. 11 Haziran 1906, Tecklenburg, Almanya; d. 9 Nisan 1859, Münster, Vestfalya – ö. 7 Temmuz 1930, Berlin, Almanya), eleştir­men ve yazar kardeşler. Alman edebiyatın­da doğalcılığın öncüsü olan Berlin grubu­nun başlıca temsilcileridir.

Berlin’de Alman edebiyatında modernleş­me hareketine öncülük eden iki kardeş, temellerini hazırladıkları doğalcılığın tartı­şılması ve yaygınlaştırılması için gerekli ortamı oluşturdular. 1882’den 1884’e değin, Almanya’da doğalcılığın sözcülüğünü ya­pan Kritische Waffengänge adlı süreli yayını çıkardılar. 1884’ten sonra, Berliner Monats­hefte, Kritisches Jahrbuch ve Die Freie Bühne gibi dergiler aracılığıyla bu akımı halk arasında yaygınlaştırmaya çalıştılar. Dergilerde doğalcı estetik konusunda dene­melere yer verdiler. Durch adlı öncü bir edebiyat grubu oluşturdular (1886); Freie Bühne adlı tiyatro grubunun da kurucuları arasında yer aldılar (1889). Grubun sahnele­diği ve aralarında Henrik Ibsen’in yapıtları­nın da bulunduğu tartışmalı modern oyun­lar Alman doğalcılığının doruk noktası sayıldı.

Hart kardeşler lirik şiir, öykü ve oyun yazdılar; tiyatro eleştirmenliği yaptılar. Ama kalıcı katkıları kuram ve eleştiri alanındaydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir