Henri Laurens Hayatı

Henri Laurens Kimdir,Henri Laurens Hayatı ve Biyografi

(1885-1954)

Fransız, heykelci. 20. yy’da ülkesinin en önemli heykelcilerinden biri ol­muştur.

Paris’te doğdu, 1954’te öldü. Sanat eğitimini 1899’dan başlayarak bir dekoratörün yanında yaptı. 1902’de Paris’in Monmartre kesimine taşınarak hey­kele başladı. 1911’de G.Braque’la tanıştı veKübistler’ e katıldı. 1935’te aldığı Helena Rubinstein Ödülü ile tanındı. 1952’de Venezüela’daki Caracas Üniversitesi’ nin siparişi ile 4 m yüksekliğinde bronzdan Amphion heykelini yaptı. 1953’te Sao Paulo Bienali’nde (iki yıllık sergi) birincilik ödülünü kazandı.

Laurens önceleri Rodin etkisinde heykeller yap­mış, 1911’den sonra ise Kübizm’e yakınlık duyarak, biçimlerin geometrik çözümlemelerini heykele uygu­lamıştır. Kütlesel nitelikli bu yapıtlarında hacimden çok doğrusal ilişkiler vurgulanmıştır. Bu dönemde ayrıca Laurens metal, tahta, kâğıt ve alçı ile çok renkli heykeller de yapmıştır. Bu yapıtları kübist natür­mortların üç boyuta uyarlanması gibidirler. Laurens 1920’lerde Kübizm’in geometrik yaklaşımından ayrıl­maya başlamış ve eğrisel biçimlere yönelmiştir. Fran­sa’nın bunalımlı yıllarında iktisadi nedenlerden ötürü daha çok pişmiş toprakla çalışmıştır. Bu malzeme aracılığıyla organik eğilimleri gerçekleştirebildiği ya­pıtlar üretmiş ve kendine özgü üslubunu geliştirmiş, en olgun örneklerini 1930’larda vermiştir. Kübizm’ den uzaklaştıkça mitolojik konulara yakınlık duymuş ve siren gibi mitolojik figürleri simgesel anlamlarla işlemiştir.

  • Eserleri (başlıca): Baş, 1915-1918, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Pipolu Adam, 1919, Güzel Sanatlar Birliği, New York; Elveda, 1941, Ulusal Modern Sanat Müzesi, Paris; Güz, 1948, Louise Leiris Galerisi, Paris; Sirenler; Deniz Perisi; Su Perisi; Karyatid; Büyük Siren.
  • KAYNAKLAR: C.Goldscheider, Laurens, 1959; W.Hofmann, The Sculpture Of Henri Laurens, 1970.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir