Henry Charles Carey Kimdir

Henry Charles Carey Kimdir, Henry Charles Carey Hayatı Biyografi

ABD’li iktisatçı. İngiliz Klasik İktisat öğretisine karşı çıkarak alternatif ik­tisat kuramları geliştirmiştir.

15 Aralık 1793’de Philadelphia’da doğdu, 13 Eylül 1879’da aynı kentte öldü. Babası Mathew Carey, bir yayın evinin sahibiydi. 12 yaşındayken okuldan ayrıldı, büyük ölçüde kendi kendini yetiştir­di. Daha sonra babasının yayın evinde ortak olarak çalışmaya başladı. 1830’da çalışmalarını iktisat ala­nında yoğunlaştırdı. Korumacılık yanlısı olan Carey’ in bu konuda birçok yazısı yayımlandı. 1850’de kurulan Cumhuriyetçi Parti’ye girdi. Parti programı­na korumacılıkla ilgili maddeler eklenmesinde büyük etkisi oldu. 1835-1872 arasında 13 cilde varan kitap, çok sayıda broşür ve makale yayımladı.

19.yy ortalarında dünyanın tek sanayileşmiş ülkesi olan İngiltere’de serbest ticaret savunusu yay­gınlaşırken, Carey serbest ticaretçi politikalara karşı çıktı ve korumacı iktisat politikasından yana oldu. Ona göre, serbest ticaret İrlanda, Hindistan, Portekiz ve Osmanlı İmparatorluğu gibi ülkeleri yoksullaştır­mıştı. Bu politikanın uzun dönemde İngiltere’ye de zarar vereceğini öne sürüyordu. Politika değişikliği ya da savaş nedeniyle öbür ülkelerle ticaretin aksaması durumunda İngiltere’de üretim maliyetini azaltmak için ücretler düşürülecek, küçük bir grup dışında )ğunluğu yoksullaşacaktı. Carey, 1836-1838 …. ABD’nin serbest dış ticaret denemesinde ülkenin bunalıma girdiğim, 1842’de ise gümrüklerin yükseltilmesiyle ekonominin yeniden canlandığını öne sürdü.

  • Eserleri (başlıca): Princıples of Political Economy, 3 cilt, 1837-1840, (“Ekonomi Politiğin İlkeleri”); The Past, the Present and the Future, 1843, (“Geçmiş, Bugün ve Gelecek”); Harmony of Interests, 1850, (“Çıkarların Uyumu”); Princıples of Social Science, 1858-1860, (“Sosyal Bilimin ilkeleri”); The Unity of Lam: as Exhihited in the Relations of Physical, Social, Mental and Moral Science, 1872, (“Fiziksel, Toplumsal, Zihinsel ve Ahlaki Bilim İlişkileri Açısından Hukukun Bütünlüğü”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir