Henry Hyndman Hayatı

Henry Hyndman Kimdir, Henry Hyndman Hayatı Biyografi

İngiliz siyaset adamı ve gazeteci. Sos­yal Demokratik Federasyon’un ku­rucularındandır.

7 Mart 1842’de Londra’da doğdu, 22 Kasım 1921’de aynı kentte öldü. Varlıklı bir ailenin oğluydu. Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Trinity College’da hukuk öğrenimi gördü. Londra’da gazetecilik yaptığı 1871-1880 arasında, muhafazakâr görüşleri benimse-

meşine karşın, Paris Komünü’nü ve Garibaldi’nin italyan Birliği mücadelesini destekleyen, ingiltere’nin Hindistan’da ve İrlanda’da izlediği sömürgeci politi­kaları yeren makaleler yazdı.

İngiltere’de 1870’de ve ortalarında başlayan ikti­sadi Bunalım sırasında, radikal sendikacılık hareketi ve emekçi sınıf dernekleri yaygınlaşmaya başlamışa. Bu ortamda Mars’ın D as Kapital (Kapital) adlı kitabını okuyarak onun görüşlerini benimseyen Hyndman, 1881’de çeşitli emekçi sınıf derneklerinin birleşmesinden oluşan Demokratik Federasyon adlı örgütü kurdu.

Sosyalist görüşlerin propagandasını amaçlayan bu örgüt, 1884’de, uzun donemde sosyaliz­min kurulmasını, kısa dönemde ise emekçi sınıfların yaşam koşullarını iyileştirecek toplamsal ve siyasi reformların gerçekleştirilmesini amaç edinen bir programı benimseyerek, Sosyal Demokratik Fede­rasyon (SDF) adını aldı.

  • Eserleri (başlıca): England for Ali, 1881, (“Herkesin İngiltere’si”); The Historical Basis of Socialism m England, 1883, (“İngiltere’de Sosyalizmin Tarihsel Temeli”); The Economics of Socialism, 1896, (“Sosyalizmin İktisadi İlkeleri”); Clemenceau, the Man and His Time, 1919, (“Clemenceau, Kişiliği ve Dönemi”); The Evolution of Revolution, 1920, (“Devrimin Evrimi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir