Henry More Kimdir

Henry More Kimdir, Henry More Hayatı Biyografi

İngiliz, filozof ve tanrı bilimci. Hıristiyanlık’ın us ilkelerine dayalı bir dizge olduğu görüşünü savunmuş­tur.

12 Ekim 1614’de Lincolnshire’da Grantham’da doğdu, 1 Eylül 1687’de Cambridge’de öldü. Önce Calvinci olan ailesinin etkisiyle din öğrenimi gördü, sonra Cambridge Üniversitesi’nde felsefe, tanrı bilim ve doğa bilimleri okudu. Aristoteles, Platon, M.Ficino, Plotinos ve Skolastik filozofların yapıtlarını ince­ledi, bir süre Kabbalacılık’la ilgilendi. Descartes’la mektuplaştı, Hobbes ve Spinoza’nın yazılarını okudu, eleştirdi.

More’un görüşlerinin temelini us, inanç, tanrısal kayra ve tin oluşturur. Ona göre us insan varlığında nesnelleşen tanrısal bir tözdür, önsüz sonsuzdur, bütün insanlığı kapsar, tanrısal söz (logos) niteliğinde görünüş alanına çıkar. Bu nedenle usla söz özdeştir. Hıristiyanlık’ta usla bağdaşmayan bir öğe yoktur. Bütün inanç sorunlarının usun denetiminden geçiril­mesi gerekir. Tanrısal bildiri (vahy) gibi tanrısal kayra da gerçek bir olgudur. Evrende somut nesneler dışında, nesnel olmayan tözler de vardır. Metafiziğin görevi bu nesnel olmayan tözlerle onların özünü açıklamaktır. Nesneler sınırlı ve devingendir, uzay ise sınırsız ve durağandır, nesnel bir varlık değil, buna karşın gerçektir. More, ahlakta Stoa görüşünü benim­ser.

Eserleri (başlıca): Opera Omnia, 1679, (“Bütün Yapıtlar”).

One thought on “Henry More Kimdir

  • 17/06/2013 tarihinde, saat 20:50
    Permalink

    Din küldürü iğretmeni olmak için kaç yılık ilahiyat mezunu olmak gerekiyor ve hangi sınavlar lazım dir bu sınavlarin taban puanları kactir bu konuda bilgisi olan bi yorum yazsın allah için

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir