Horatius Kimdir

Horatius Kimdir, Horatius Hayatı Biyografi

Romalı şair. Latin edebiyatının önde gelen lirik şairlerinden ve yergi usta- larındandır.

QuintusHöratius Flaccus İÖ 8 Aralık 65’de İtal­ya’nın güneydoğusundaki Venusia’da(bugünkü Veno- sa) doğdu, İÖ 27 Kasım 8’de Roma’da öldü. Azatlı bir kölenin oğluydu. Roma’da ve Atina’da eğitim gördü. Julius Caesar’ın suikastçılarından Brutus’un ordusuna katıldı ve İÖ 42’de Philippoi’de Caesar’ın taraftarla­rından Antonius ve Octavius’a (Augustus) karşı savaştı. Yenilgiyle sonuçlanan bu savaştan, varını yoğunu yitirmiş olarak Octavius’un denetimindeki Roma’ya döndü. Genel bir aftan sonra, İÖ 39’da hazine kâtipliğine getirildi. Şiir yazmaya başlaması Roma’ya dönmesinden sonraya rastlar. İlk şiirlerinin uyandırdığı etki ile Vergilius, Varius ve Maecenas gibi dönemin tanınan şairlerinin dostluğunu kazandı. Ma- ecenas’ın yardımıyla Octavius’un ilgisini çekmeyi başardı. Kısa zamanda Roma’nın başşairi konumuna yükseldi. Octavius, imparator olduktan sonra ona özel sekreterlik önerdiyse de Horatius bunu kabul etmedi. Maecenas’ın armağan ettiği çiftliğe yerleşti ve ölümüne değin orada yaşadı.

Horatius, Augustus dönemi Latin edebiyatının yergi türünde ürün veren başlıca şairlerindendir. İki kitapta toplanan ve heksametron ölçüsüyle (altılı ölçü) yazılmış Satires (İÖ 35, 30) adlı yapıtı zenginlik ve saygın olma tutkusu, hırs ve aşırılıklara kaçma gibi davranışları yerer. İlk dönemlerinde Latin yergi ustalarından Lucilius’un etkisiyle kişileri hedef alan acımasız bir üslupla yazmıştır. Daha sonraki yıllarda ise Lucilius’tan devraldığı edebi türü, Eski Yunan felsefesinin etkileriyle birleştirmiş, Lucilius’un sert alaycılığından ve kendinden sonraki Latin yergi ustalarından Iuvenalus’un (Juvenalus) öfkeli ve keskin tavrından farklı olarak, Latin edebiyatında hoşgörülü, yumuşak ve şakacı bir yergi üslubunun gelişmesinde etkili olmuştur. İO 7. yy’da yaşamış Yunan şairi Archilochus’un etkilerini taşıyan ye kısa-uzun hece­lerden oluşan iambos ölçüsünü kullandığı Epodes’i (İÖ 30) iğneleyici olmakla birlikte kişilere saldırmak­tan kaçınan bir tavırla yazılmıştır.

Eserleri (başlıca): Carmina, (ö.s), 1927, (“Şarkılar”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir