Hourwich, Isaac Aranovich Kimdir

Hourwich, Isaac Aranovich Kimdir, Hourwich, Isaac Aranovich Hayatı Biyografi

Rus asıllı ABD’li istatistikçi, hukukçu ve yayımcı.’ Nüfus sayımı verileri, yabancı işçi göçü ve Eskenazi dili üzerine yaptığı çalışmalarla tanın­mıştır.

26 Nisan 1860’ta Lituanya’da Vilnius’ta (Vilna) doğdu, 1924’de öldü. StPetersburg Üniversitesi’nde tıp, Yaroslavl’daki Demidov Hukuk Eğirim Merkezi’nde hukuk öğrenimi gördü. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra, devrimci etkinlikleri nedeniyle Si­birya’ya sürgüne gönderildi. 1891’de ABD’ye kaçtı.

1892’de Columbia Üniversitesinde iktisat dok­torasını tamamladı. 1893-1895 arasında Chicago Üni­versitesinde istatistik, 1902-1903 yıllarında George Washington Üniversitesi’nde karşılaştırmalı ticaret hukuku dersleri verdi. Aynı dönemde çevirmenlik ve avukatlık da yaptı. 1905 Devrimi’nin ardından Rusya’ ya döndü. I.Duma’ya (Çarlık Rusyası’nda meclis) adaylığını koyduysa da adaylığının engellenmesi ne­deniyle yeniden ABD’ye döndü.

Daha sonra Nüfus Sayım Bürosu’nda uzman olarak çalışmaya başladı. Nüfus sayımlannın verileri­ni kullanarak, ABD nüfusunun iktisadi sınıflara göre niceliksel dağılımını belirlemeye çalıştı. ABD’de bu alanda yapılan ilk çalışmalardan biri olan araşurmasının sonuçlarını, Journal of Political Economy’de yayımladı.

Immigration and Lahor (“Göç ve İşgücü”) adlı kitabında ABD’ye yabancı işçi göçünün, ABD’li işçiler için bir tehdit oluşturmadığını, bu göçün sanayileşmenin hız kazanmasında ve işçi hareketinin etkinliğinin büyümesinde önemli bir etmen olduğunu ileri sürdü.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir