Hua Kua Feng Kimdir

Hua Kua Feng Kimdir, Hua Kua Feng Hayatı Biyografi

Çinli (ÇHC) siyaset ve devlet adamı. 1976-1980 arasında başbakanlık yap­mıştır.

Şansi Eyaleti’nin Ciaçeng kasabasında doğdu. Yoksul bir köylü ailesinin oğluydu. 1935’de Çin Komünist Partisi’ne (ÇKP) girdi. Çalışmak zorunda olduğundan, ilkokulu bitirdikten sonra öğrenimini sürdüremedi. Kızıl Ordu saflarında Çan Kay-Şek birliklerine ve II.Dünya Savaşı sırasında Japonlar’a karşı savaştı.

Parti içinde kısa zamanda yükselerek, 1958’de Hunan Eyaleti vali yardımcılığına getirildi. Bu görevi 1967’ye değin sürdürdü. Tarım ve sulama konuların­da uzmanlaştı. 1966’da başlatılan Kültür Devrimi sırasında ılımlı görüşlerin savunucusu oldu: 1969’da yapılan ÇKP IX.Kongresi’nde ÇKP Merkez Komite­si üyeliğine seçildi. 1973’de Hunan askeri bölgesi siyasi komiseri olarak görevlendirildi. Aynı yıl yapı­lan ÇKP X.Kongresi’nde Polıtbüro üyeliğine seçildi ve birkaç ay sonra kamu güvenliği bakanlığına ve başbakan yardımcılığına atandı.

Çu En Lay’m Ocak 1976’da ölmesinden bir ay sonra geçici olarak başbakanlığa getirildi. Aynı yılın Nisan ayında başbakanlığı resmileşti ve ÇKP Merkez Komitesi başkan yardımcısı oldu. Mao’nün Eylül 1976’da ölmesi üzerine ÇKP Merkez Komitesi baş­kanlığına getirildi. Başkan seçilmesi partinin ılımlı kanadının başarısı olarak nitelendirildi.

Başbakan olmasından sonra, Ekim 1976’da, ara­larında Mao’nun kansı Çiang Çing’in de bulunduğu “Dörtlü Çete” olarak adlandırılan grubun üyeleri tutuklandı. Temmuz 1977’de, 1976’da Mao tarafından tüm görevleri elinden alınmış olan Deng Hsiao-Ping’e bu görevleri iade edildi. Mart 1978’de kabul edilen yeni anayasayla kişi özgürlüklerinin sınırları genişle­tildi, çalışmaya maddi teşvikler getirildi, Kültür Dev­rimi sırasında kurulan Devrimcî Komiteler ‘kaldırıla­rak yerlerine üyelerinin seçimle belirlendiği konseyler kuruldu. Dış politikada 1978’de Japonya ile bir barış ve dostluk antlaşması imzalandı; Ocak 1979’da ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişki kuruldu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir