Hubba Kimdir

Hubba Kimdir, Hubba Hayatı Biyografi

Osmanlı Divan şairi. Döneminin ön­de gelen kadın şairlerinden biridir.

Ayşe Hubba Hatun, İstanbul’da (bir söylentiye göre de Amasya’da) doğdu, İstanbul’da öldü. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. Şeyh Yahya Efendi’nin (1495-1570) torunu ve Akşemseddin’in torunlarından Şemsi Çelebi’nin (ölümü: 1551-1552) eşidir. Yaşamı üstüne fazla bilgi yoktur. Il.Selim ile III.Murad’ın nedimesi olmuştur. 16.yüzyıl tezkirelerine göre, iyi Arapça öğrenmiş, mesnevi, kaside ve gazeller yazmış­tır. Yine tezkirelere göre Cemşid ü Hurşid adlı bir mesnevisi vardır. Eski şiir mecmualarında bir gazeli kayıtlıdır. Kaynaklarda döneminin öbür kadın şairleri Mihri Hatun, Zeyneb Hatun, Afaki ve Dilşad’dan daha üstün bir şair olduğu belirtilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir