Hugo van der Goes Kimdir

Hugo van der Goes Kimdir,Hugo van der Goes Hayatı ve Biyografi

(1440-1482)

Flaman, ressam. 15.yy Flaman resminin çeşitli eğilimlerini kendine özgü bir üslup içinde birleştirmiştir.

Belçika’nın Gand kentinde doğdu, Brüksel ya­kınlarındaki Roode Kloster’de (Rouge-Cloitre) öldü. Yaşamı üstüne çok az bilgi vardır. Doğum yeri ve tarihi de kesin değildir. Bazı uzmanlara göre Gand’ta değil, Ter Goes’de (Zeeland) doğmuştur. 1467’de Gand kenti ressamlar loncasına usta ressam olarak kabul edildi. 1474’de lonca başkanı seçildi. Bu görevde bir yıl kaldıktan sonra Roode Kloster Manastırı’na çekildi. Kutsal Roma İmparatoru I.Maximilian onu manastırda ziyaret ederek onurlandırdı. 1481’de Köln’ e yaptığı bir geziden sonra ussal dengesini yitirdi. Sinir bunalımları ve kendini öldürme denemeleri arasında, resim yapmayı ölümüne değin sürdürdü.

Goes’un hangi ressamın yanında yetiştiği bilinmemektedir ama üslubundan Van Eyck kardeşlerin, Campin’in, Dieric Bouts’un, Rogier van der Weyden’in ve ykş. 1460-1480 arasında etken olan Gandlı ressam Justus’un (Joos van Wassenhove) sanatlarını çok yakından tanıdığı anlaşılmaktadır. Bu ressamlardan başka bazı Fransız, Alman, hatta İtalyan sanatçılarının etkilerini içerse de sanatı özgün bir yapıya sahiptir. Bu nedenle yalnız döneminin değil, Flaman resminin en büyük ustalarından biri sayılır.

Çağdaşı olan öbür ressamlar gibi Goes de arma­lardan şenlik pankartlarına, gemi yelkenlerine dek birçok süsleme işi yapmıştır. Bunların dışındaki yapıtlarının tümü değişik alanda dinsel nitelikli resimler ya da çoğunlukla dinsel bir bağlam içinde ele alınmış zengin kişilerin portrelerinden oluşur. En ünlü yapıtı, eni 5,5 m’yi bulan Çobanların Bağlılık Sunuşu adlı mihrap resmidir. Bu yapıt Mediciler’in temsilcisi olarak Bruges’da bulunan Tommaso Portinari tarafından ısmarlandığı için Portinari Mihrap Resmi olarak da bilinir. Yapılışından kısa bir süre sonra Floransa’daki Santa Maria Nuova Kilisesi’ne bağışlanmıştır. Bu friptikonun (üç parçalı resim) bir panosunda Aziz Antonius, Aziz Tomas ve Tommaso Portinari, orta panosunda Çobanların Bağlılık Sunuşu ve üçüncü panosunda da Azize Margaret, Azize Magdalena ve Portinari’nin eşiyle çocuğu canlandırılmıştır. Genelde Goes’un üslubunun niteliklerini açık­ça ortaya koymasına karşın, biçimsel açıdan Van Eyck’m gerçekçiliği Justus’un anıtsallığı ve Weyden’ in çizgi kıvraklığının bir birleşimi niteliğindedir. Özellikle orta panoda ve tüm figürlerin işlenişinde Eyck’ın ayrıntıcı kesinliği ve Weyden’in çarpıcı anla­tımı duyumsanır. Renk uyumu ise, mora kaçan parlak kırmızılar, toprak renkleri, deniz mavisi ve yeşilin şiddetli tonları üstüne kuruludur. Goes bu resminde, Orta Çağ kitap resimlerinden kaynaklanan ve yaşadı­ğı günlerde artık geride kalmış olan hıyerarşik boyutlandırmayı (figürlerinperspektife göre değil de, önemlerine göre büyük ya da küçük çizilmesi) kullanmıştır.

  • Eserleri  (başlıca): Çobanların Bağlılık Sunuşu (Por­tinari Mihrap Resmi), 1475-1476, Uffizi, Floransa; Bakire Meryem’in Ölümü, 1478-1480, Halk Müzesi, Bruges/ Belçika; Erkek Portresi, Metropoliten Sanat Müzesi, New York; Müneccim Kralların Bağlılık Sunuşu, Devlet Müze­si, Berlin; Bakire Meryem, Çocuk Isa, Azize Anne ve Bir Soylu, Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi, Brüksel.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir