Hülagu Kimdir

Hülagu Kimdir, Hülagu Hayatı Biyografi

Moğol hükümdarı. İlhanlı Devleti’nin kurucusudur.

Hülagu (Hülegü-Hulaun) Moğolistan’da Kara- kurum’da doğdu, 8 Şubat 1265’te Tebriz’de (İran’da) öldü. Cengiz’in oğlu Toluy’un küçük oğludur. Kar­deşlerinden Möngke ve Kubilay da Moğol tarihinde önemli roller oynamışlardır. İyi bir eğitim gören Hülagu Uygur yazısı ve edebiyatından başka mate­matik, astronomi, coğrafya ve tarih öğrendi.

Hülagu’nun Moğolistan’daki yaşamına ait bilgi­ler sınırlıdır. Onun tarihte asıl önem kazanması, ağabeyi Möngke’nin 1251’de Büyük Kağan oluşun- Yeni dan sonradır. 1251 Kurutlayı’nda Möngke, Çin’deki kağan sorunların çözümü için Kubilay’ı, Batı Asya için ise, seçimi öbiir kardeşi Hülagu’yu görevlendirdi. Hülagu’nun başkanı olduğu seferin amacı Ismailîler’i (Haşhaşîler) Batı ve Bağdat’taki Abbasi Halifesi’ni denetim altına Asya almaktı. Öncü kuvvetler 1252 Ağustosu’nda yola Seferi çıkarıldı, Hülagu ile birlikte 1253 Mayısı’nda yola çıkan asıl ordu Eylül 1255’de Semerkant’a ulaştı. Hülagu’ya yol boyunca, İran ve Kafkasya’nın birçok İran’a hükümdarı bağlılıklarım bildirdi. İsmailîler’in Şeyhi dönüşü Rükneddin Hurşâh teslim olduysa da, bazı kaleler direnmeyi sürdürdü. 1256’da İsmailîler’in sığındıkları tüm yerler ve merkezleri Alamut Kalesi ele geçirildi.

Bundan sonra Bağdat yolu açtırmıştı. Moğollar’a karşı, alelacele toplanan halife ordusu bir direniş gösteremedi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir