Hüsrev Gerede Kimdir

Hüsrev Gerede Kimdir,Hüsrev Gerede Hayatı ve Biyografi

(1888-1962)

Türk asker ve siyaset adamı. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal’in yakın çalışma arkadaşlarındandır.

12 Mart 1888’de Edirne Karaağaç’ta doğdu, 22 Mart 1962’de İstanbul’da öldü. Ferik Mehmed Ali Paşa’nın oğludur. 1908’de Harp Akademisini bitirdi. 1912’de Balkan Savaşında 7. Tümen kurmay başkanlığı görevine atandı. 1913’de Trakya sınırını belirleyen komisyonda üyelik yaptı ve aynı yıl Atina büyüleyiciliğiyle askeri ataşesi oldu.

I. Dünya Savaşında Doğu Cephesinde Kafkas Orduları harekat şube müdürlüğüne atandı. Savaşın sonunda Trabzon’da toplanan Kafkas Sulh Komisyonunda görev aldı. Kâzım Karabekir’in komutasındaki 15. Kolordu’da kurmay başkanlığı yaptı. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’le birlikte Samsun’a çıkanlar arasında yer aldı. Erzurum ve Sivas kongreleri ile Heyet-i Temsiliye çalışmalarına katıldı. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanında Trabzon mebusu olarak Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetini temsil eden Hüsrev Gerede ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de Trabzon milletvekili olarak katıldı.

Kurtuluş Savaşında Bolu ve çevresi genel müfettişliği ve komutanlığını üstlendi. Bu sırada çıkan ayaklanmayı bastırmada gösterdiği başarı nedeniyle daha sonra Atatürk tarafından kendisine Gerede soyadı verildi.

Bir süre Ankara mevki komutanlığı yaptı. 1924’de askerlikten ayrılarak II.Dönem Urfa (1923- 1927), V.Dönem Sivas (1935-1939) milletvekili olarak

TBMM’de görev aldı. Bu arada Budapeşte (1924- 1926), Sofya (1926-1930), Tahran (1930-1934), Tokyo (1936-1939), Berlin (1939-1942), Rio de Janeiro (1947- 1949) büyükelçiliği yaptı. Dışişleri alanında özellikle Japonya ve İran’la ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkısı oldu.

Eserleri (başlıca): Türk-Nippon Dostluğunun Sonsuz Hatırası Ertuğrul, 1937; Siyasi Hatıralarım, I.İran, 1952; Mübarek Ertuğrul Şehitlerimiz ve Muhteşem Anıtları, 1956.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir