Hüsrev Paşa Kimdir

Hüsrev Paşa Kimdir, Hüsrev Paşa Hayatı Biyografi

Osmanlı sadrazamı. Abaza Mehmed Paşa ayaklanmasını bastırmıştır.

Doğum yeri ve ayı bilinmemektedir. Şubat 1632’de Tokat’ta öldü. Aslen Bosnalı’dır. Devşirme olarak İstanbul’a getirildi, Enderun’da yetişerek sa­rayda görev aldı, silahdarlığa kadar yükseldi. Eylül 1613’de yeniçeri ağası oldu. Mayıs 1624’de, Çerkeş Mehmed Paşa ile birlikte, ayaklanan Abaza Mehmed Paşa üzerine gönderildi. Ağustos 1624’de Kayseri yakınlarında yapılan savaşta Abaza’nın ordusunu yenilgiye uğrattı. Bu başarısı üzerine paşalığa yüksel­tildi ve kışlamak için Tokat’a çekildi. Nisan 1625’de Tokat’tan ayrılan Hüsrev Paşa, Bağdat üzerine sefere giden yeni sadrazam Hafız Ahmed Paşa’ya katıldı. Bağdat kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üze­rine, Hafız Ahmed Paşa’nm yerine Halil Paşa getiril­di. Yeniçeri ağalığından alınan Hüsrev Paşa da merke­ze çağırılarak kubbe veziri yapddı.

Abaza Mehmed Paşa’nın ikinci ayaklanmasında Haül Paşa başarılı olamamış. Şeyhülislam Yahya Efendi’nin önerisi ile, Hüsrev Paşa, 6 Nisan 1628’de sadrazam yapıldı ve Abaza Mehmed Paşa’nın üzerine gönderildi. Yeniçeriler arasında disiplini sağlayan

Hüsrev Paşa, Abaza’nın Erzurum’u kuşattığını öğre­nince o da Abaza’yı kuşattı. Ayaklaıian askerleri kapıkulu ocaklarına kaydedeceğine söz vererek kendi yanma çekti. Karşı koyamayacağını anlayan Abaza, ileri sürdüğü koşulların da kabul edilmesi üzerine 18 Eylül 1628’de teslim oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir