Hypatia Kimdir

Hypatia Kimdir, Hypatia Hayatı Biyografi

İskenderiyeli düşünür ve matematik­çi. İskenderiye’deki Yeni-Platoncu Okul’un gelişmesinde etkili ol­muştur.

İskenderiye’de doğdu, Mart 415’de aynı kentte öldü. Matematikçi ve düşünür Theon’un kızıdır. Babasmdan doğabilim ve matematik öğrenmiş, onun etkisiyle önce Gezimcilik’e bağlanmış sonra, Plutarkhos gibi dönemin önde gelen düşünürleri olan öğret­menlerinin etkisiyle görüşlerini değiştirip Yeni-Pla­toncu akımı benimsemiştir. Bir süre Kyrene’de kalan Hyptaia burada, daha sonra papaz olan din adamı Kyrene’li Synesius’un düşüncelerim etkilemiş, İsken­deriye’ye döndükten sonra da güzelliği, zekâsı ve felsefe konularında derin bilgisiyle Yeni-Platonculuk düşüncesinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

Hypatia’nın yaşadığı dönemde, Çoktanrıcılık yeni gelişmekte olan Hıristiyanlık karşısında, oldukça güçlüydü. Hypatia, bir tanrıtanımaz olarak nitelendi­rilmekle birlikte, Hıristiyanlar üzerinde de etkiliydi. Ancak, 412’de İskenderiye piskoposluğuna atanan Kyrilius onu Hıristiyanlar ve tanrıtanımazlar arasın­daki sürtüşmenin odağı durumuna getirdi. Kentin tanrıtanımaz yöneticderinden biriyle ilişkisini ileri sürerek, keşişlerden ve bağnazlardan oluşan bir toplu­luğu üzerine saldırm. Hypatia linç edddi.

İlk Çağ’m ilk kadın düşünürlerinden olan Hypa­tia, ilk kadın matematikçi olarak bilinir. Synesius ile yazışmalarından öğrenildiğine göre, Pergeli Apollonios’un Konikler”! ve İskenderiyeli Diophantus’un Arithmetica’sı üzerine yorumlan vardır.

One thought on “Hypatia Kimdir

  • 19/08/2013 tarihinde, saat 20:44
    Permalink

    KTÜ’de öğrenciyim. çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler bölümü öğrencisiyim. bursa ihtiyacım var. yardım eder misiniz? 0*** 503 58 04

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir