Hz. Muhammed’in Hayatı ile Kur’an-ı Kerim derslerinin müfredatı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu eğitim öğretim yılında uygulanacak 4 4 4 yeni eğitim sistemi kapsamında liselerde seçmeli olarak okutulacak Hz. Muhammed’in Hayatı ile Kur’an-ı Kerim derslerinin müfredatını hazırladı.

Kur’an-ı Kerim Dersi ile Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi, haftalık ders çizelgesinde yapılan değişiklikle lise 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda toplam 72’şer saat seçmeli ders olarak işlenecek.

Hz. Muhammed’in Hayatı dersi kapsamında her sınıfta Hz. Muhammed’in Hayat Hikayesini Hatırlayalım ünitesi anlatılacak. Günlük hayatta Hz. Muhammed konusu 9. sınıfta ”Estetik”, 10. sınıfta ”Sağlık”, 11. sınıfta ”Ekonomik Hayat” ve 12. sınıfta ise ”Evlilik” ünite başlıklarıyla ele alınacak.

Sosyal Hayatta Hz. Muhammed, En Güzel Örnek, Hz. Muhammed ve Aile, Hz. Muhammed ve Toplumsal İletişim konuları ise ”Eşitlik, Özgürlük, Toplumsal Barış, Kadın ve Erkeğe Bakış, Ailede Eşlerin Görevleri, Birlikte Yaşama Kültürü, İstişare, Birlikte Yaşama Kültürü, Haya ve İffet, Dünya ve Ahiret Algısı” gibi ünitelerle işlenecek.

Hz. Muhammed’in iffetli olmanın önemine ilişkin sözlerinden örnekler
Hz. Muhammed’in tertip ve düzene verdiği önemin, estetiğe verdiği değerin anlatılacağı derste, Hz. Muhammed’in kadın ve erkeklerin güzellik ve güzelleşme konusunda dikkat etmeleri gereken ölçülerle ilgili tavsiyelerinden örnekler verilecek.

Hz. Muhammed’in hayanın ve iffetli olamanın önemine ilişkin sözlerinden örnekler verilerek, öğrencilerin Hz. Muhammed’in evlilik dışı ilişkilerin bireysel ve toplumsal hayata verdiği zararları anlatan sözlerine yer verilecek. Bu ünite yaşama dair olumlu bağlantılar kurularak anlatılacak.

Eşitlik ünitesinde Hz. Muhammed’in insanların eşitliği, kullukta eşitlik, hukuk karşısında eşitlik, eşitlik anlayışını korumanın önemine ilişkin sözlerine ve davranış örnekleri ele alınacak.

Öğrencilerin Hz. Muhammed’in tevhide verdiği önemi ve inançta denge konusundaki hassasiyeti anlatılacak, harcamalarda denge konusu üzerinde durularak, israf ve cimrilikten sakınmalarına dikkat çekilecek.

İnsanların inanç ve ibadet konusunda özgür oldukları aktarılarak, sınırsızca ve sorumsuzca bir özgürlük anlayışının olmadığının fark etmesi kazanımını elde etmesi sağlanacak.

Hz. Muhammed’in kadın ile erkeğin konumu ve değerine ilişkin sözlerinde de örneklerin verileceği derste, Hz. Muhammed’in kadın-erkek arasında saygın ve seviyeli bir ilişki için tavsiyelerini kavraması üzerinde durulacak.

Merhametin yaygınlaştırılması için gösterdiği çaba
Derste ekonomik hayat konusu işlenirken Hz. Muhammed’in, çalışmaya, üretime ve helal kazanmaya teşvik etmesi; işçi haklarına ve emeğe verdiği değer söz ve davranışları, açıklamaları, alışverişte ölçü ve tartının doğru yapılmasına verdiği önem ile kazancın helal işlerde harcanması konularıda yer alıyor.

Derste Birlikte Yaşama Kültürü ünitesi ele alınırken Farklı Din Mensuplarını Kabullenmek, Farklı Din Mensuplarıyla İletişim, Farklı Kültürlere Bakış ve Kültürler Arası Etkileşim konuları üzerinde durulacak.

Bu kapsamda Hz.Muhammed’in farklı dinlere inananların hak ve özgürlüklerine saygılı davrandığını kavraması öğretilecek. Öğrencilerin farklı dinlere inananlarla doğru, dürüst ve seviyeli ilişkiler ortaya koyması kazanımı elde etmesi sağlanırken, Hz. Muhammed’in birlikte yaşama kültürü geliştirmeye çalıştığını örneklerle açıklaması, farklı kültürlerin etkileriyle ortaya koyduğu davranışlarından örnekler vermesi, kültürler arası etkileşimle oluşturduğu sinerjiyi kavraması kazanımları öğretilecek.

Hz. Muhammed’in bilgiye verdiği önemin de anlatılacağı derste, kişilik eğitimiyle ilgili söz ve davranışlara ilişkin verdiği örnekler üzerinde durulacak. Hz. Muhammed’in merhametin yaygınlaştırılması için gösterdiği çabalara vurgu yapılacak. Yaşlılar, engelliler ve kimsesizler gibi ilgi ve korunmaya ihtiyacı olanlara duyduğu sevgiye, onlara yaptığı maddi, manevi yardıma ilişkin örnekler sunulacak.

Evliliğin Hz. Muhammed’in sünnetlerinden biri olduğuna da dikkat çekilecek derste, Hz. Muhammed’in eş seçimine verdiği önem, toplum sağlığı ve nesillerin korunması için nikahın gerekliliğine yaptığı vurgu, seviyeli, saygın bir nişanı teşvik ettiği üzerinde durulacak.

Hz. Muhammed’in farklı uluslarla kurduğu iletişim ve ilişkilerin de anlatılacağı derste, vatan savunmasına, sınır korunmasına, şehitliğe verdiği değer işlenecek. Savaş ve barış konusunda Hz. Muhammed’in din adamlarına, mabetlere dokunmama; kadınları, yaşlıları öldürmeme; savaş esirlerine iyi muamele etme gibi konulardaki söz ve davranışlarına yer verilecek.

Kur’an-ı Kerim Dersi
Lise 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda seçmeli okutulacak Kur’an-ı Kerim Dersi de sınıfların her birinde toplam 72’şer saat işlenecek.

Kur’an-ı Kerim Dersi işlenirken sınıf içerisindeki öğrencilerin telaffuz ve güzel okuma becerilerinin birbirinden farklı olabileceğinden hareket edilerek, zorlaştırıcı değil, Kur’an okumayı sevdirmeye dönük bir tutum sergilenecek ve değerlendirmeler buna göre yapılacak.

10., 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören ve Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen bir öğrenciye kendi sınıfında öncelikle 9. sınıf öğretim programında yer alan ”Kur’an-ı Kerim’i Okumaya Giriş” ünitesi uygulanacak. Öğrenci Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra kendi sınıfına ait öğretim programına devam edecek.

Tüm sınıflarda ders kapsamında ”Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım” ünitesi ele alınacak, sadece 9. sınıflarda ”Kur’an-ı Kerim’i Okumaya Giriş” ünitesi işlenecek, diğer sınıflarda ise ”Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” ünitesi ele alınacak.

9. sınıflarda Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım ünitesi işlenirken, Kur’an-ı Kerim’in üstünlüğü, Kur’an’ın diğer isimleri, surelerin isimleri anlatılacak. Kur’an-ı Kerim’i Okumaya Giriş ünitesinde ise harfler ve özellikleri, okunuşla ilgili özel durumlar anlatılacak. Kur’an’ı okuyarak okumanın da üzerinde durulacağı derste, İhlas, Kevser, Fatiha ve Ayet-el Kürsi sureleri ve anlamları öğretilecek.

Harfleri öğretirken öğrencilerin zorlanmaları göz önüne alınarak kolaylaştırıcı ve Kur’an öğrenmeyi sevdirici bir yol izlenecek. Koro halinde harflerin seslendirilmesi yapılarak öğrencilerin katılımı sağlanacak. Öğrencilerin anlamını öğrendiği surelerden mesaj ve ilkeler çıkarabilme kazanımları elde etmeleri üzerinde durulacak.

Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım ünitesi 10. sınıfta ele alınırken Mekke ve Medine dönemine ilişkin ayetlerin temel özellikleri anlatılacak, tövbe, istiğfar, ihsan ve isar gibi Kur’an kavramları öğretilecek. Bu sınıfta ise Nas, Felak, Tebbet, Nasr sureleri ve anlamları ile Bakara Suresi’nin son iki ayeti ve anlamı öğretilecek. Kur’an surelerini doğru anlamada surelerin indiriliş konusu ve ortamının bilinmesinin önemine vurgu yapılacak.

11. sınıfta ise Kur’an-ı Kerim’in indiği ortam, Kur’an’da insan ve toplum konuları öğrencilere anlatılacak. Kafirun, Kureyş, Fil, Maun sureleri ve anlamı ile Haşr Suresi’nin son üç ayeti, anlamı öğretilecek. Tecvit kuralları öğretilirken uygulama esas alınacak, tanımların ezberletilmesinden kaçınılacak.

Ders 12. sınıfta işlenirken Kur’an-ı Kerim’i anlamada Hz. Peygamber’in yeri, meal ve tefsirlerden yararlanma ilkeleri üzerinde durulacak. Kur’an kavramlarından veli, adalet, zulüm, şefaat öğretilecek. Asr ve Kadir sureleri ezberlenecek ve anlamları öğretilecek. Öğrencilere meal, tercüme ve tefsirin anlamları ve çeşitleri kavratılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir