Hz.Râbia Adeviye Kimdir

Hz.Râbia Adeviye Kimdir, Hz.Râbia Adeviye Hayatı Biyografi

Arap, kadın şair ve mutasavvıf. İnsanın içe kapanıştan kaynaklanan bir sevgiyle Tanrı’ya ulaşacağı inancını yaymaya çalışmıştır.

713’de doğdu, Basra’da öldü. Yaşamıyla ilgili bilgiler azdır. İlk Arap kadın şairi ve mutasavvıfı olması nedeniyle kimi araştırıcılarca önemli sayılır. Önceleri cariye olarak satılmış, sonra özgürlüğe kavuşmuş, belli bir ahlak kuralına uymayan, Arap toplumsal geleneklerine aykırı bir yaşam sürmüş, sonra da kendini tasavvufa vererek topluluktan uzak, içe kapalı bir yaşam sürmüş­tür. Bu yüzden, kötü alışkanlıkları bırakarak kendini Tanrı yoluna adamanın, iyi bir insan olmanın örneği diye gösterilir.

Rabia’nın yaymaya çalıştığı tasavvuf anlayışına göre insan için başlıca yaşama ilkesi sevmektir, sevgi kişiyi geçici varlıklara duyulan ilgiden kurtarıp Tanrı’ya ulaştırır, ölümsüzlüğe kavuşturur. Yalnız Tanrı vardır, bütün varlık türleri tanrısal tözde Bir olur. Evren Tanrının “görünüşü”dür. Bu nedenle yaratılış olayı “görünüş alanına çıkış”tır. İnsan, derin bir sevginin ışığı altında, içe kapanış yöntemini uygulayarak olgunlaşır, kendi gönlünde tanrısal varlığı bir yansıma niteliğinde görebilir.

Düşüncelerini şiirleriyle sergileyen Rabia, geniş bir etki alanı yaratmış Malik b. Dinar, Rebab el-Kays, Hadis bilgini Süfyan el Savri, mutasavvıf Şakik Belhi gibi çağının ünlülerini çevresinde toplamıştır. Şiirleri değişik dergilerde dağınık olarak bulunmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir