I. Hüsrev Kimdir

I. Hüsrev Kimdir, I. Hüsrev Hayatı Biyografi

Sasani hükümdarı. Yaptığı reform­larla devleti yeniden örgütlemiştir.

Anuşirvan ya da Nuşirevan-ı âdil sanlanyla da anılan I. Husrev (Chosroes) Nişabur’da (İran’da) doğdu, Ctesiphon’da (Medain) (Irak’ta) öldü. I.Kubad’ın oğludur. Kubad’ın ikinci saltanatı (501-531) sırasında, İran’da yandaşları gittikçe artan Mazdekiler’ in, 528’de ezilmesinde büyük rol oynadı. 531’de Sasani imparatoru oldu. Kendisini tanımak istemeyen ağabeyleri Zham ve Kaus’u idam ettirdi. 528’deki katliamdan kurtulan Mazdek’i ve 100.000’e yakın yandaşını öldürterek bu mezhebi ortadan kaldırdı. İçte durumunu güçlendirmek • için Bizans’la uzun zamandır süren savaşı sona erdirdi.

532’de yapılan barışla Bizans vergi ödemeyi kabul etti. Doğu Kara­deniz ve Kafkasya yöresi ise antlaşmanın dışmda bırakıldı. Ancak bir süre sonra Bizans’ın Batı Avrupa’ da kazandığı başanlardan kuşkulanarak banşın bo­zulduğunu, çünkü imparator İustinianos’un ele geçirdiği ganimetlerden pay vermediğini ileri sürdü. 539’da bir Ostrogot elçinin İran’a ulaşarak yardım istemesi üzerine, Mezopotamya’ya ve Suriye’ye girdi. 540’ta surlan yıkık durumda bulunan Antiokheia (Antakya) kentini alarak yaktı. Bizanslılar’ın vergiyi artırması koşulu ile barışı kabul etti. Ama dönüş yolunda saldırılarını sürdürdü. Husrev, Bizanslı tutsakları çalıştırarak Ctesiphon yakınlarında yeni bir kent inşa ettirdi.

Doğu Karadeniz kıyısındaki Laz ülkesi 522’den beri Bizans koruması altındaydı. Bizans’ın ticari tekelinden zarar gören Laz kralı, 540’ta Husrev’e başvurarak yardım istedi. Karadeniz’e açılmanın ya­rarlanın anlayan Husrev, bu isteği kabul ederek, Petra limanını ele geçirdi. Ülke Sasaniler’e bağlanmış oldu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir