I. Richard Hayatı

I. Richard Kimdir, I. Richard Hayatı Biyografi

İngiltere kralı. III.Haçlı Seferi’nin komutanı olarak ün kazanmıştır.

8 Eylül 1157’de Oxford’da doğdu, 6 Nisan 1199’da Fransa’da Châlun’da öldü. İngiltere Kralı II.Henry’nin ve Akitanya Prensesi Eleanor’un oğludur. Çocukluğunu annesiyle birlikte Kıta Avrupası’nda bulunan Akitanya’ da geçiren Richard, 1172’de Akitanya dükü oldu. 1173’de diğer kardeşleriyle birlikte babasına karşı ayaklandı, ye­nilgiye uğramasına karşın bağışlandı. Gücünü artırarak Akitanya’nın yanı sıra Poitou’ya ve Gaskonya’ya da ege­men oldu. 1189’da babasının Akitanya’yı kardeşiJohn’a vermek istemesi üzerine Fransa Kralı Il.Philippe ile (d. 1179-1223) ittifak kurarak yeniden ayaklandı. Yenilen II.Henry, Richard’ın tahtın varisi olmasını kabul etti.

1189’da II.Henry’nin ölümü üzerine İngiltere kralı, Normandiya dükü ve Anjou (Angevin) kontu olan Ric­hard, Kudüs’ü Selçuklu Sultanı Salâheddın Eyyubî’den geri almak üzere bir haçlı seferi düzenlemeye karar ver­di. Devlet hazinesine ek olarak resmi görevlerin ve ayrı­calıkların satışa çıkarılmasından sağladığı parayla hazır­lıklarını tamamladı. Fransa Kralı Il.Philippe ve Alman Kralı I.Friedrich’in (Barbarossa) de katıldığı III.Haçlı Se­feri için 1190’da yola çıktı. Bir süre Sicilya’da konakla­dıktan sonra Rodos’a vardı, Bizans İmparatorluğu’na bağ­lı Kıbrıs’ı ele geçirdi. 1191’de Filistin’e ulaştı. Akkâ’ nın alınmasından sonra Il.Philippe’le arası açıldı ve Plıi- lippe ülkesine geri döndü; I.Friedrich ise Anadolu üze­rinden Filistin ‘e giderken yolda ölmüştü. Tüm Haçlı Or- dusu’nun komutasını üstlenen Richard, Arsuf’ta Eyyu- bîler’le savaştı, ardından Yafa’yı ele geçirdi. Kudüs’e çok yaklaşmasına karşın kutsal kenti alamadı. Bu arada İn­giliz, Fransız ve Alman askerleri arasında çatışmalar çık­tı. Öte yandan Il.Philippe kardeşi Yurtsuz John’la itti­fak kurarak topraklarını tehdit etmeye başlamıştı. Ak- kâ’nın ve kıyıda dar bir alanın Haçlılar’a bırakılması ve Hıristiyan hacılarının kutsal yerleri ziyaret edebilmesi ko­şullarıyla Salâheddin Eyyubî’yle üç yıl süreli bir antlaş­ma yaptı ve dönüş yolculuğuna başladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir