İbrahim Denizcier Kimdir

İbrahim Denizcier Kimdir, İbrahim Denizcier Hayatı Biyografi

Türk, sendikacı. 1979-1982 arasında Türk-İş genel başkanlığı yapmıştır.

İstanbul’da doğdu, 14 Temmuz 1983’te Cenevre’ de öldü. Genç yaşta işçilik yapmaya başladı. Bir süre torna işçisi olarak çalıştıktan sonra, Cibali Tütün Fabrikası nakliyat işçilerinin sendikalaşma hareketi içinde yer aldı. 1950’de aynı fabrikanın nakliyat şubesi işçi temsilciliğine getirildi. Ardından iş yerinde örgütlenmiş olan Tekel Nakliyat İşçileri Sendikası’na üye oldu. Önce bu sendikanın saymanlığını, sonra da genel başkan vekilliğini yaptı. 1956’da da sendika genel başkanı oldu. 1952’de bu iş kolundaki sendikala­rı bir araya getiren Tekel, Müskirat,Tütün ve Yardım­cı İşçi Sendikaları Federasyonunun kuruluşuna da katılan Denizci er, 1954’te genel başkan vekili, 1960’ta da federasyon genel başkam seçildi.

1961’de Kemal Türkler, Rıza Kuas, Şaban Yıldız ve Kemal Nebi oğlu gibi sendikacılarla birlikte Türki­ye İşçi Partisi’nin (TİP) kurucu üyesi olan İbrahim Denizci er, parti kurullarında görev almadı. Bununla birlikte işçilerin kendi siyasal partileri içinde örgüt­lenmelerini savundu. Genel başkanlığını yaptığı fede­rasyonun, iş kolundaki tüm işçilerin birleşmesini sağ­layacak “milli tip” bir sendikaya dönüşmesi için çaba gösterdi. Bunun sonucunda 1969’da var olan federas­yonun yerine, Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek Gıda-İş) kurulunca bu sendikanın genel başkanlığına getirildi. Türk-İş içinde etkin bir sendikacı olarak yönetim kurulu üyeliği yapan İbrahim Denizci er, 1979’da toplanan XI.Genel Kurul’da Türk-İş genel başkanlığına seçildi. 1979-1982 döneminde başkanlık yapan Denizci er, bu süre içinde dengeci, konfederasyon içindeki karşıt görüşleri uzlaştırıcı bir siyaset izledi.

İbrahim Denizci er. önceleri işçilerin siyasal ör­gütlenmesini savunmuş ve bu amaçla siyasal parti kuruluşuna da katılmıştır. Daha sonraki sendikal etkinliği içinde siyaset-dışı bir çizgi izlemiştir. Bu yanıyla Türk-İş’teki değişik görüşlü sendikacıların üzerinde anlaşabildikleri bir isim olan Denizci er, Türk-İş’i Uluslararası Çalışma Örgütünde (ILO) ve çeşitli uluslararası kuruluşlarda temsil etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir