İmam-ı Ahmed Rabbani Kimdir

İmam-ı Ahmed Rabbani Kimdir, İmam-ı Ahmed Rabbani Hayatı Biyografi

Türkistanlı mutasavvıf ve tanrı bilimci. Evrenin Tanrı’dan ayrı bir varlık alanı olduğu görüşünü geliştirmiştir.

Türkistan’ın Hindistan’a yakın bir yöresinde doğdu, aynı yerde öldü. Gerçek adı Şeyh Ahmed

Farukî’dir. Önce Nakşibendi şeyhlerinden Muhammed Abdulbâkî’den Şeriat ve tasavvuf bilgileri edindi, onun tarikatla ilgili düşüncelerini benimsedi. Sonra daha geniş kapsamlı çalışmalara girişerek Hadis, fıkıh, kelâm, Kuran konularını içeren sorunlar üzerinde durdu, bu sorunlara bir yandan tasavvuf, bir yandan da Şeriat anlayışına dayanan yeni yorumlar getirdi. Düşünceleri­ni, ölümünden sonra, Mektubat adı altında toplanan, özel mektuplarında öğrencilerine, dostlarına açıkladı. Rabbani’nin üzerinde durduğu konuların odağını Tanrı, insan ve evren oluşturur. Muhyiddin Arabi’nin görüşlerinden esinlenen Rabbani’de Yeni-Platonculuk öğretisinin etkisi açıkça görülür. Özellikle evren ve nesnelerin oluşumuyla ilgili düşünceleri Yeni-Platoncu öğretinin bir yorumudur.

Rabbani’nin geliştirdiği varlık anlayışına göre Tanrı, kendi özü gereği vardır, önsüz sonsuzdur, kendinden başka bir nesneye benzemez, insan düşünce­sinin yarattığı bütün niteliklerin üstündedir. Onu, kendi bütünlüğü içinde, kavrama olanağı yoktur, insan ancak onun varlığını düşünebilir. Tanrı saltık varlıktır, kendi kendisiyle biçimlenmiş yüce gerçekliktir. Tanrısal varlık iyilik, yetkinlik ve bütün güzelliklerinin ilkesidir. Bu ilke için bileşim, ayrışma, değişme söz konusu değildir. Tanrı olması nedeniyle “yalın Bütün”dür. Bu özelliği dolayısıyla, tanrısal öz’de, öteki varlık türlerinde bulunan yüklem yoktur, o yüklem almayan bir Bütün’dür. Tanrı belli bir sürenin içinde de değildir, zaman ve uzay bağlantısının dışındadır. Bu durum tanrısal yetkinlikten, Birlik’ten dolayıdır. Tanrı tek olduğu için “birey “dir, ancak nesnel varlıklarda bulunan bireysellikle ilgisi yoktur.

  • Eserleri (başlıca): Mektubat, (Mektubat, 1961).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir