İmparator Şarlken’in İmparatoriçe Isabel’e mektubu

Cezayir Kalesi’nin (Penon de Argel) Barbaros tarafından muhasara edildiğini bildiren 8 Mayıs 1529 tarihli mektubunuzu okudum. Kalenin problemlerini en acil şekilde giderebilmek amacıyla aldığınız kararları uygun görmekle birlikte bu kararların daha çabuk ve kesin bir biçimde yerine getirilebilmesini sağlamak için kararlarınıza ilaveten;

* Cezayir’e yardım ve mühimmat tedarik ederek götürmek üzere atanacak olan kimsenin savaş işlerinden de anlayan Murcia ve Kartagena Savcısı Jorge Ruiz de Alarcon’un olmasına;
* Cezayir’e hareket edecek olan üç yüz tonluk iki geminin yerine Kartagena’da Kraliyet Donanması hizmetinde görevli Cenevizli M. F. Dominico de Fornari’nin toplarla donatılmış karakası ile Cenevizliler’den müsadere edilmiş diğer karakanın gitmelerine;
* Karar aldığınız üzere yeterli miktarda malzeme ve mühimmat ile birlikte Jorge Ruiz’in savaştan anlayan ve iyi tüfekçi olan 200 askerinin de yukarıda adı geçen iki karaka ile götürülmesine;
* İlk üç yüz tonluk iki gemi için ayrılan paranın iki karakaya tahsisi ve bu iki karakaca yapılabilecek olan diğer ekstra masrafların bundan düşünülmesine;
* Malaga’da Donanma Genel Levazım Subayı olarak bulunan Bari Başpiskoposu’na Toledo kentinden Alonso de Baeza vasıtasıyla donanmamızın masraflarını karşılamak amacıyla gönderilecek olan 35.000 dukadan adı geçen iki karakanın masrafları hariç diğer masraflar için 7.000 dukaya kadar harcama yetkisinin verilmesine;
* Villena Markizliği’nden donanmamız için asker toplayan C. Beltran de la Cueva Malaga’ya gitmedi ise Jorge Ruiz tarafından götürülecek olan 200 askerin götürülmeyerek Jorge Ruiz yerine Cueva’nın iki karaka ile sefere çıkması ve sonra Rosas’a dönmesine;
* Cezayir’e gidecek olan malzeme ve mühimmatın gecikmeksizin taşınması için görevlendirilen kişilerin Sizden talimat almalarına ve nihayet
* Vereceği hizmetler için Jorge Ruiz’e tarafınızdan ekstra bir ücret veya harcırah bağlanmasına karar verdim.

Aynı şekilde askerlerin gemiye bindirilmeleri işinin hızlandırılması donanmamızın mümkün olan en kısa zamanda hareket etmesi düşmanın donanmamızı görür görmez Cezayir Kalesi kuşatmasını kaldırmasını sağlamak amacıyla gelgit dolayısıyla Cezayir rotasında meydana gelen akıntıdan da yararlanarak bir an önce Cezayir’e gidilebilmesi için yukarıda adı geçen Malaga’daki Başpiskopos’a ve donanmamızın Genel Kaptanı Kont D. Hernando de Andrada’ya da birer mektup yazıyorum.

Barselona’da inşa edilmekte olan kadırgaların derhal denize indirilmeleri için tekrar talimat verdim. Tanrı izin verirse her gün bir kadırga denize indirilebilecektir. Kadırgaların tümü veya çoğunluğu denize indirildikten sonra ihtiyaçlarımıza göre dağıtım yapılıp onlardan önemli bir bölümü de mutlaka Kartagena’ya gönderilecektir. Bu konuda mümkün olan her şeyi yapıp her türlü gayreti göstererek istediğiniz icraatta bulunabilirsiniz. Bu hususta burada (Barselona) ben de her türlü çabayı göstererek bu işlerle meşgul olacak bu amacı gerçekleştirmeye çalışacağım. Tanrı izin verirse mektubunuzdaki diğer konulan ayrı bir mektupla yanıtlayacağım.”

Barselona 12 Mayıs 1529

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir