İsmet Demir Kimdir

İsmet Demir Kimdir, İsmet Demir Hayatı Biyografi

Türk, sendikacı. Yapı iş kolunda bü­yük grevler düzenlemesiyle tanın­mıştır.

Eskişehir’e bağlı Biçer’de doğdu. 16 Mart 1979’da İstanbul’da öldül Ortaokul birinci sınıfa kadar okudu. Uzun süre tarım bölgelerinde topoğraf olarak çalıştı. Bir süre işsiz kaldı. 1962’de işsizliği protesto etmek ve iş istemek üzere o dönemde büyük yankılar yaratan “Meclis Yürüyüşü”nü düzenleyenler arasında yer aldı. Aynı yıl Karadeniz içinde Ereğli Morrison Şirketinde topoğraf olarak çalışmaya başla­dı. Burada Türk-İş’e bağlı Yapı-İş Federasyonunun yerel sendika örgütünü kurdu. 1963’te aynı federas­yona bağlı Marmara Bölge Sendikası’nda göreve başla­dı. Bir süre sonra da sendikadan ihraç edildi. Bunun üzerine 1965’te Suat Kundakçı ile birlikte bağımsız Yapı İşleri Sendikası’nı (YİS) kurdu. Aynı yıl sendika Ambarlı Termik Santralı inşaatında bir grev başlattı. 1966’da ise YİS’in petrol boru hattında yürüttüğü grev Bakanlar Kurulunca ertelenince; sendika, greve devam edilmesi yolunda karar alarak, Danıştay’a başvurdu. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vererek, grevi yasallaştırdı.

Bundan sonra, 1967’de Kadıncık Barajı, 1968’de Ferro Kimya Tesisleri, 1970’te Aliağa Rafinerisi ve 1974’te de İskenderun Demir Çelik Tesisleri inşaatlarında grevler düzenleyen YİS Başkanı İsmet Demir, bu olaylar sırasında Türk-İş ve birçok kuruluşun yönetimi ile çatıştı, birkaç kez tutuklandı.

Demir, yıpratıcı bir yaşam sonunda yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak öldü. Demir, oldukça güç koşullar altında sendikal uğraşta bulunmuş bir kişidir.

Türkiye’de en dağınık ve örgütlenmesi en güç olan yapı iş kolunda başarılı ama kalıcı olmayan örgütlen­meler gerçekleştirmiş, tutumuna karşı çıkanlar tara­fından “çizgi dışı” bir sendikacı olarak görülmüştür.

Eserleri (başlıca): Anılar ve Deneyler-İşçi Sınıfı Mücadelesinden Bir Kesit (1962-1975), (ö.s.), 1980.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir