İzmirin işgalinde kuvayi milliyenin etkisi

İzmirin işgalinde kuvayi milliyenin etkisi Hakkında , İzmirin işgalinde kuvayi milliyenin etkisi , İzmirin işgalinde kuvayi milliyenin etkisi İle İlgili Bilgiler

1-Kuva-yi Milliye Hareketi
İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasına dayanarak Türk topraklarını işgal etmeyeorduyu terhis etmesi için hükümete baskı yapmaya silah ve cephaneye el koymaya başlamıştıBu durum Türk halkının büyük tepkisine yol açmıştıHele Yunanlıların İzmiri işgali ve ardından da Batı Anadolunun iç kesimlerine doğru ilerlemesi milli heyecanın iyice artmasına yol açmıştıYerli Rumlarla işbirliği halinde hareket eden yunanlılarTürk köy ve kasabalarına saldırıyor halkı acımasızca katlediyorduBu durum Türk halkının vatan savunması için silaha sarılmasına neden olduÇoğu askeri nitelikli kişilerin öncülüğünde efeler ve zeybeklerden milli teşkilatlar kurulmaya başlandıEli silah tutan sivil halkbölgenin işgalini önlemek ve Yunan vahşetine dur demek için bu milli birliklere katıldıKuva-yi Milliye (milli kuvetler) adını alan bu silahlı direniş grupları Batı Anadoluda ilk cephelerin kurulmasını sağladılar

Temmuz 1919 da Balıkesir Ağustos 1919 da da Alaşehir kongresi toplandı Bu kongrelerde alınan karalarda Kuva-yi Milliyenin insan silah ve cephane bakımından desteklenmesi uygun görüldü

Düzenli ordunun kuruluşuna düşmanın ilerleyişi yer yer durduran ve büyük kayıplar verdiren bu birlikler Anadolu harekatının teşkilatlanmasın ada zaman kazandırmıştır Bu teşkilatlanma içinde Ayvalıkdan Denizliye kadar uzanan bir cephe oluştuBaşlıca yan cepheleri Ödemiş Ayvalık Sema Akhisar Salihli ve Aydın cepheleri olan bu geniş cephe sonradan Batı Cephesi adını almıştır Salihli Cephesinde Çerkez Ethem Aydın Cephesinde Yörük Ali Efe ve Demici Mehmet Efe Kuva-yi Milliyeyi sembolleştiren isimler oldu

Batı Anadoluda oluşan bu Kava-yi Milliyenin anlamı Sivas Kongresi ile genişletildi ve kongre kararı ile bölgenin Kuva-yi Milliye genel komutanlığına 20Kolordu Komutanı olan Ali Fırat Paşa atandı

Güney illerimicin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgali üzerine bu illerimizde de halk teşkilatlanarak Kuva-yi Milliye birlikleri kurmuştu Kuva-yi Milliyenin güney cephesindeki ilk savunması 11 Aralık 1919 da Dörtyolda başlatıldı Daha sonra Adana Maraş Urfa ve Antepde düşmana karşı direnişe geçen Türk halkı daha çok Kuva-yi Milliye birlikleri ile kendi şehir ve kasabalarını kahramanca savunmuşlar ve düşmanı kovmuşlardır

Diğer yandan Karadeniz yöresinde Samsun ve Giresunda Pontusçu Rumlara karşı Trakyada Yunanlılara karşı oluşturulan Kuva- yi Milliye birlikleri başalrılı mücadele vermişlerdir

Bölgesel direniş hareketi olarak ortaya çıkan ve Türlerin gücünü en zor günlerde düşmana gösteren Kuva-yi Milliye birlikleriİngiltere gibi dönemin en güçlü devleti tarafından desteklenen düzenli Yunan ordusu karşısında yeterli başarıyı gösteremedi

Uzun süre düşmanı oyalayıp milli hareketin güçlenmesi için zaman kazandırdı Ermeni ve Rum çetelerine karşıköykasaba ve şehirleri korudular Baskınlar düzenleyerek İtilaf devletlerinin kontrölündeki depolardan silah ve cephane edindilerİç ayaklanmaların bastırılmasında önemli hizmetler yaparak milli bilincin ve direniş azminin güçlenmesinde etkili oldular

Ancak belli bir otoriteden yoksun olan bu birlikler kendi şeflerinin emrinde hareket ediyorlar ihtiyaçlarının çoğunu kendileri karşılamay çalıyorlardı Bu duum zaman zaman halkın şikayetine neden oluyordu Askeri disiplin ve düzenden uzak olan silah ve cephane yönünden yetersiz olan bu birlikler askerlik tekniğini de bilmiyordu

Düşmanı ülkeden söküp atabilmek için düzenli bir orduya ihtiyaç vardı Bu nedenle TBMM açılınca düzenli ordunun kuruluşu çalışmalarına hız verildi TBMM aldığı bir karala Batı Cephesini oluşturmuştu Tüm Kuva-yi Milliye birliklerinin cephe komutanlığının emrine alınmasına karar verildi Böylece Kuva-yi Milliye dönemi sona erdi ancak Kuva-yi Milliye ruhu kurtuluş savaşı boyunca Türk milletinin gönlünde yaşamaya devam etti

 

İzmirin işgalinde kuvayi milliyenin etkisi Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir