J. B. Bury Kimdir

J. B. Bury Kimdir, J. B. Bury Hayatı Biyografi

İrlandalı tarihçi. Roma İmparatorlu­ğuna ilişkin araştırma yapan en önemli tarihçilerden biridir.

16 Ekim 1861’de İrlanda’da Monaghan’da doğ­du, 1 Haziran 1927’de Roma’da öldü. İrlandalı bir rahibin oğluydu. Foyle College’da okudu. 1882’de Dublin’deki Trinity College’ı bitirdi. 1885’de Trinity College’da ders vermeye başladı. 1892’de Kottabos dergisinin yayın yönetmeni oldu. Bir yıl sonra Trinity College’ın Çağdaş Tarih Kürsüsü’nün başkanlığına getirildi. Bu arada Yunan dili konusunda da çalışma­lara başlayan Bury, 1898’de tarih kürsüsündeki göre­vine ek olarak Yunan filolojisi profesörlüğüne de atandı. 1902’de Cambridge Üniversitesinin Çağdaş Tarih Kürsüsü’ne profesör olan Bury, ölene değin bu görevde kaldı.

Bury’e göre tarih insanlığın akılcı mücadelesinin ve ilerleyip gelişmesinin hikâyesi olan, metodoloik bir bilimdir. Ancak rastlantısal olaylar, bu alanda genel vasalar konmasını güçleştirmektedir. Bury, Roma İmparatorluğu tarihine ilişkin araştırmalarında bu dönemin sanatı, mimarlığı, felsefesi ve kültürünü de incelemiş, bu konuyu tarihçiler için yeniden bir ilgi merkezi durumuna getirmiştir. Bir dönem Yunan dili konusunda da çalışmış, 1890’da The Nemean Odes of Pindar (“Pindar’m Nemean’a Kasidesi”), 1892’de The Isthmian Odes of Pindar (“Pindar’ın Isthmian’a Kasidesi”) adlı kitapları yayımlanmıştır.

1908’de Harvard Üniversitesinde verdiği dersle­rin notlarını ertesi yıl The Ancient Greek Historians (“Eski Yunan Tarihçileri”) adıyla yayımlamıştır. Burv, 1896-1900 arasında Gibbon’un ünlü yapıtı Decline and Fail of the Roman Empire’a. (“Roma İmparator­luğunun Gerilemesi ve Çökmesi”) önsöz yazmış ve çeşitli notlar ekleyerek yeni baskısını çıkarmıştır.

Ayrıca Cambridge Üniversitesi’nin yayımladığı Cambridge Ancient History (“Cambridge Eski Çağ Tarihi”) ve Cambridge Medieval History (“Cambrid­ge Orta Çağ Tarihi”) adlı yapıtlara katkısı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir