Jackson Pollock Kimdir

Jackson Pollock Kimdir, Jackson Pollock Hayatı Biyografi

ABD’li ressam. Akıtma (drip) yönte­miyle yaptığı resimlerle Hareketli So­yut (Action Painting) akımının en önemli temsilcilerinden biri olmuş­tur.

Paul Jackson Pollock 28 Ocak 1912’de Wyoming Eyaleti’nde Cody’de doğdu, 11 Ağustos 1956’da New York’ta öldü. Sanata ilk kez Los Angeles’ta bir lise öğrencisiyken ilgi duydu. 1930’da New York’a gitti ve Art Students’ League’de, T.H. Benton’un öğrencisi oldu. 1933’de okuldan ayrıldıktan sonra iki yıl kadar işsiz ve yoksulluk içinde yaşadı. 1935’de hükümetin sanatçılara yapıtlar ısmarladığı Federal Sanat Projesi’ ne (Federal Arts Project-WPA) katıldı, Bu sıralarda Meksika duvar resmine ilgi duydu. 1937-1941 arasın­da alkol düşkünlüğü ve geçirdiği bunalımlar nedeniy­le tedavi gördü. 1943’te Federal Sanat Projesi sona erdikten sonra, galerici Peggy Guggenheim’le sözleş­me imzaladı. Bu işbirliği 1947’ye değin sürdü. Bu dönemdeki yapıtlarıyla ABD’de Soyut Dış avurumcu­luk (Abstre Ekspresyonizm) akımının en önemli temsilcilerinden biri oldu,1945’de ressam Lee Krasner’ le (1908) evlendi. 1947’de ilk akıtma resimlerini yaptı. Bu yapıtlarıyla, 1950’de Soyut Dış avurum­culuktan türeyen Hareketli Soyut akımının öncüle­rinden oldu. 1956’da sanat yaşamının doruğunda, aşırı alkollüyken bir araba kazasında yaşamını yitirdi.

Pollock’un sanat yaşamı çeşitli evrelerden geç­miştir. 1930-1938 arasında öğretmeni Benton’un Ye­relcilik (regionalism) doğrultusundaki çalışmaların­dan esinlenerek, Batıya Gidiş gibi küçük boyutlu manzaralar yapmıştır. Sonra, 1943’e değin, Picasso ve Miro etkisiyle yarı soyut resimler üretmiştir. Bu sıralarda gerçeküstücü kavramlara ilgi duymuş, 1944’te Meksika duvar resimlerinin boyutlarından esinlendiği ilk büyük boyutlu tuvalini gerçekleştir­miştir. Bu yapıtta Gerçeküstücülük’ün çağrışımlar (free association)ilkesiyle bilinçaltı imgelerini, Benton’ a özgü bir kompozisyon anlayışıyla bütünleştirmiş- tir.

Onun büyük boyutlu tuvallerle çalışmaya başla­ması, sanatı için bir dönüm noktası olmuş ve bu tarihten sonraki gelişimi, resmine tüm kişiliğini yansıtabilme doğrultusunda sürmüştür.

2 thoughts on “Jackson Pollock Kimdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir