James McKeen Cattell Hayatı

James McKeen Cattell Kimdir,James McKeen Cattell Hayatı ve Biyografi

(1860-1944)

ABD’li psikolog ve yayımcı. Deneysel psikolojinin öncülerindendir.

25 Mayıs 1860’ta Easton’da doğdu, 20 Ocak 1944’de Lanchester’da öldü. 1880’de Easton’daki La- fayette College’ı bitirdi. Almanya’ya giden Cattell Göttingen Üniversitesinde felsefeci Rudolf Hermann Lotze ile ve Leipzig Üniversitesi’nde Wilhelm Wundt’ la çalıştı. 1881-1882 yıllarım Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesinde geçirdi ve burada psikolog G.Stanley Hall’ın öğrencisi oldu. 1886’da Leipzig Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 1888’de Pennsylvania Üniversitesinde ders vermeye başlayan Cattell, burada bir psikoloji laboratuvarı kurulmasına katkıda bulundu. 1891’de Columbia Üniversitesindeki psikoloji bölümünün başına getirildi ve zihin testlerinin gelişimi için çalışmalar yaptı.

1894’de psikolog james Mark Baldwin ile birlikte Psychological Review dergisini (“Psikoloji Dergisi”) kurdu ve 1894-1944 arasında Science (“Bilim”) adlı derginin editörlüğünü yaptı. 1900-1915 arasında Po­pular Science Monthly (“Popüler Bilim Dergisi”), 1915-1943 arasında da Scientific Monthly (“Bilim Dergisi”) dergilerini yayımladı. 1917’de, I.Dünya Savaşı sırasında ABD’de zorunlu askerlik yaptırılma­sına yönelttiği eleştiriler nedeniyle Columbia Üniversitesinden çıkarıldı. 1921’de eğitim ve sanayi alanlarında uygulamalı psikoloji konusunda araştırma yap­mak amacıyla Psychological Corporation’ı (“Psiko­loji Derneği”) kurdu.

Cattell, ABD’de Galton tarafından başlatılan bireysel farklılıklar psikolojisi akımını sürdürmüştür. Galton’un geliştirdiği zihin testlerini daha sistematik bir hale getirmiştir. Cattell’in çalışmalarındaki ana konu, insan kapasitesinin sınırlarının ortaya çıkarıl­masıdır. Bu nedenle Wundt ile birlikte çalışmış olmasına karşın, dolaylı olarak Darwin’in, doğrudan doğruya ise Galton’un araştırma yöntemlerinden etkilenmiştir. Pennsylvania ve Columbia üniversitelerinde kurduğu laboratuvarlar nedeniyle, deneysel psikolojinin öncüleri arasında yer alır. Galton gibi, bireyin zihinsel kapasitesinin normal değişkenlik dönemlerini incelemiş ve topladığı verileri istatistiksel yöntemlerle psikolojiye uygulamıştır, Cattell’in birey­sel değişkenlik ve özellikle, uyarılan şiddete tepki süresine ilişkin yaptığı araştırmalar, psikoloji ile felsefe arasındaki bağı sıklaştırmış psikolojinin fizik ve biyoloji ile olan ilişkisini artırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir