Jean Reynaud Kimdir

Jean Reynaud Kimdir, Jean Reynaud Hayatı Biyografi

Fransız, filozof. Bilimsel temellere dayanan yeni bir tanrıbilim kurma­ya çalışmıştır.

14 Şubat 1806’da Lyon’da doğdu, 28 Haziran 1863’de Paris’te öldü. İlköğrenimini Tionville Koleji’nde gördük­ten sonra 1824’de Politeknik Okulu’na girdi, 1830’da ma­den mühendisi oldu. Bir süre sonra görevinden ayrılıp bağımsız çalışmaya başladı.

1836’da arkadaşı filozof P.Leroux ile Revue Encyclopedique, 1836’da ise Encyclopedie Nouvelle yayınlarını kurdu. 1848 Devrimi’nden sonra eğitim bakanı Carnot, Reynaud’un başkanlığında bir Yüksek Bilim ve Araştır­ma Kurulu oluşturdu. Reynaud bu görevi sürdürürken parlamento üyeliğine seçildi. Ancak ölüm cezasının kal­dırılması, emeğin gerçek değerinin saptanması gibi ko­nuları içeren yasaların çıkarılmasına karşı oy kullandığın­dan, gördüğü tepkiler üzerine, 1849’da parlamento üye­liğinden ayrılma zorunda kaldı. Bu olaydan sonra ken­dini felsefe çalışmalarına verdi.

Reynaud, felsefe ve tanrı bilimle ilgili düşüncelerini Terre et Ciel adlı yapıtında sergiledi. Ona göre sorunla­rın çözümünde bilim ve ustan daha güvenilir bir yetke yoktur. Evrende doğaüstü olaylar olmadığı gibi, doğal olayları yönlendiren doğaüstü bir gücün varlığı da söz konusu değildir. Geleneksel tanrı bilimin ileri sürdüğü tanrısal kayra boş bir kavramdır, us ve bilim ilkelerine dayalı bir tanrı bilim gereklidir. Tanrı bilimin görevi ti­nin kaynağını araştırmak, birtakım doğaüstü nesnelerin niteliklerini açıklamak değildir. Bu sorunlar kesin bilgi sınırlarını aştığından çözümsüz kalacaktır. Gelenekçi tan­rı bilim bu yeni ve bilimsel tanrı bilimin kurulmasında ancak bir gereç olabilir. Yeni tanrı bilim, bütün ulusla­rın düşünce bakımından, ortaya koydukları başarıların bir tarihidir, bu özelliği dolayısıyla evrenseldir.

Eserleri (başlıca): Discours sur la condition phyique la terre, 1840, (‘ ‘Yeryüzünün Fizik Koşulları Üstüne Konuşma­lar”); Consideration sur l’esprit de la Gaulle, 1847, (“Fran­sız Anlayışı Üstüne İnceleme”); Terre et Ciel, 1854, (“Yer ve Gök”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir