Johann Georg Büsch Kimdir

Johann Georg Büsch Kimdir, Johann Georg Büsch Hayatı Biyografi

Alman, iktisatçı. Serbest ticaret ve serbest rekabetten yana olan görüşle­riyle tanınmıştır.

Johann Georg Büsch doğa bilimleri eğitimi gör­dü. 1767’den sonra bugün Büsch Enstitüsü olarak anılan Hamburg Ticaret Okulunun yöneticisi ola­rak çalıştı. Teknoloji, tarih, hukuk ve iktisat alanların­da birçok kitap yazdı. İktisatçı olarak Büsch, Mer­kantilizme karşı liberal iktisadi görüşleri savunmasıy­la tanınmaktadır. İnsanlığa maddi refah sağlamak için ulusal sınırlar içinde iktisadi çözümler aramaktan çok uluslararası iş bölümünün yararlı olacağını savundu.

Büsch, kolayca tekele dönüşebilecekleri nedeniy­le ayrıcalıklı şirketlere karşı çıktı, uluslararası ticarette rekabet koşullarının düzenlenmesi için ticari antlaş­malar önerdi. Büsch’e göre, ülke içinde uygulanması gereken iktisat politikası, ticarette sınırsız rekabet, sanayide özgür meslek seçimi ve tarımda reformlar yoluyla kapitalist üretim ilişkilerinin geliştirilmesini içeriyordu. Ticaret hukukunun geliştirilmesinin, özel ticaret mahkemeleri kurulmasının yararlarını sa­vundu.

Para dolaşımı kuramı üzerine de çalışan Büsch, parayı bir değişim aracı ve dolaşım birimi olarak gördü ve iktisat bilimindeki Miktar Kuramı’na karşı çıktı. İş bölümünü para dolaşımının yarattığını öne sürerek Adam Smith’in bu konudaki görüşünü eleş­tirdi. Büsch’e göre ülkenin zenginliğini belirleyen, paranın mutlak miktarı değil, dolaşım hızıydı. Banka­cılık konusunda çalışan ilk Alman iktisatçılarından biri olan Büsch, aynı zamanda tek bir uluslararası para birimi düşüncesini de ortaya atmıştır.

  • Eserleri (başlıca): Abhandlung yon dem Geldumlauf, 2 cilt, 1780, (“Paranın Dolaşımı Üzerine Araştırma”); Sdmtliche Scbriften üher Banken und Miinzwesen, 1801, (“Bankalar ve Para Üzerine Yazılar”); Theoretisch-prak- tische Darstellung der Handlung in deren mannigfaltigen Geschaften, 2 cilt, 1792, (“Çeşitli Yönleriyle Ticaretin Kuramsal ve Uygulama Açısından Değerlendirilmesi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir