John Henry Poynting Kimdir

John Henry Poynting Kimdir, John Henry Poynting Hayatı Biyografi

İngiliz fizik bilgini. Elektromanyetik enerji akışına ilişkin teoremi ve Yer yoğunluğu ölçümleriyle tanınır.

9 Eylül 1852’de Manclıester yakınlarındaki Monton’da doğdu, 30 Mart 1914’de Birmingham’da öldü. 1872-1876 arasında Cambridge’deki Trinity College’da fizik öğrenimi gördü. 1876-1878 arasında Manclıester’ deki Owens College’da, iki yıl kadar da Trinity College’da fizik dersleri verdikten sonra 1880’de profesörlüğe yükseltilerek Birmingham’da yeııi kurulan Mason College’a atandı. Yaşamının sonuna değin sürdürdüğü bu görevinin yanı sıra, 1900’de Mason College, Birmingham Üniversitesi’ne dönüştürülünce kurulan Fen Fakültesinin dekanlığını da üstlenen Poynting, 1888’de Royal Society üyeliğine seçilmiş, 1893’de Cambridge Üniversitesinin Adams Ödülü’nü kazanmış, 1905’de de Royal Society’nin Royal Madal­yası ile ödüllendirilmiştir.

Poynting, Trinity College’da görevli bulunduğu yıllarda derslerinin yanı sıra Cavendish Laboratuvarında İskoç matematik ve fizik bilgini Maxwell’in gözetiminde, elektrik ve manyetik alanlara ilişkin araştırmalara girişmişti. Uzayı dolduran kuvvetler olarak elektrik ve manyetik alan kavramlarını önceleri Faraday geliştirmiş, Kelvin ile Maxwell de bu kavramları matematiksel temellere oturtmuşlardı. Poynting, 1884′ te geliştirdiği bir teoremle, herhangi bir noktadaki enerji akışı ile elektromanyetik alan arasındaki bağıntıyı kurdu. Bu teoreme göre, birim zamanda akış yönüne dik birim alandan geçen enerji miktarı olan ve “Poynting vektörü” olarak adlandırılan enerji akışı (S), elektrik alanının gücü (E), manyetik alanın gücü (H) ve bu iki gücün vektörleri arasındaki açının (0) sinüsüyle orantılıdır. Buradan elde edilen S = (lİH) EHsinö ( M = yayının geçtiği ortamın geçirgenlik katsayısı bağmtısındaki Poynting vektörünün yönü ise, E ve H vektörlerinin oluşturduğu kapalı yüzeye diktir ve hareketli elektromanyetik dalgaların yayılım yönünü gösterir. Bugün “Poynting teoremi” olarak anılan bu teorem ve enerji akışı kavramı, yalıtkan bir tel, boşalan bir kapasitör veya bir pil çevresindeki, ya da elektromanyetik bir dalga içindeki enerji akışının nicelik ve yönünün belirlenebilmesini olanaklı kılmıştır.

  • Eserleri (başlıca): On the Transfer of Energy in the Electromagnetic Field, 1884, (“Elektromanyetik Alan İçin­deki Enerji Aktarımı Üzerine”); The Mean Density of the Earth, 1894, (“Ortalama Yer Yoğunluğu”); The Earth: Its Shape, Size, Weight and Spin, 1913, (“Yer; Biçimi, Boyutu, Ağırlığı ve Dönmesi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir