John Reed Kimdir

John Reed Kimdir, John Reed Hayatı Biyografi

ABD’li gazeteci ve siyaset adamı. Ekim Devrimi’ni anlatan kitabıyla tanınmış­tır.

22 Ekim 1887’de Oregon Eyaleti’ndeki Portland’da doğdu, 19 Ekim 1920’de Moskova’da öldü. Varlıklı bir aileden geliyordu. 1910’da Harvard Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı. 1913’de sosyalist eğilimli Tbt Masses (Kitleler) gazetesinde yazmaya başladı. 1914’de Metropolitan dergisi tarafından diktatörlüğe karşı yürütülen devrimci mücadeleyi izlemek üzere Meksi ka’ya gönderidi. Kalemiyle Pancho Villa’nm mücadele sine destek oldu ve onun tarafından tugay komutanı unvanıyla onurlandırıldı. İzlenimleri Insurgent Mexico (“Başkaldıran Meksika”) adı altında yayımlandı.

ABD’de grevleri desteklediği ve işçilerin örgütlen­melerine yardımcı olduğu gerekçesiyle sık sık tutukla­nan Reed, kısa zamanda devrimci bir önder olarak tanındı. I.Dünya Savaşı sırasında gene Metropolitan dergisi tarafından savaş muhabiri olarak görevlendirildi. Almanya, Rusya, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan cephelerinde bulundu. The War in Eastern Europe (“Doğu Avrupa’da Savaş”) adlı kitabı bu izlenimlerinin ürünüdür.

Rusya’da bulunduğu sırada 1917 Ekim Devrimi gerçekleşti. Bolşevikler’in iktidar mücadelesini yakın­dan izleme olanağı buldu, bu süreç içinde Lenin’in dostluğunu kazandı. Devrimin ilk günlerinde Petrograd’da (bugün Leningrad) tanık olduğu olayları çok canlı bir anlatımla gözler önüne serdiği Ten D ays that Shook the World (Dünyayı Sarsan On Gün) adlı kitabı birçok dile çevrildi.

Eserleri(başlıca): Insurgent Mexico, 1914, (“Başkal­dıran Meksika”); The W ar in Eastern Europe, 1916, (“Doğu Avrupa’da Savaş”); Ten D ay s that Shook the World, 1919, (Dünyayı Sarsan On Gün, 1967); I Sam the Nem World Born, (ö.s.), 1976, (“Yeni Dünyanın Doğuşunu Gördüm”),

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir