José Miguel Carrera Kimdir

José Miguel Carrera Kimdir,José Miguel Carrera Hayatı ve Biyografi

(1785-1821)

Şilili siyaset adamı. Bağımsızlık mücadelesine katılmış ve ülkenin ilk devlet başkanı olmuştur.

15 Ekim 1785’de Şili’nin Santiago kentinde doğ­du, 4 Eylül 1831’de Arjantin’de Mendoza’da öldü. Şili’nin en verimli topraklarını ellerinde bulunduran varlıklı beyaz ailelerden birinin oğluydu. Genç yaşında eğitimini tamamlamak için İspanya’ya gitti. 1808’de Fransa’nın İspanya ve Portekiz’i işgali üzerine Fransızlar’a karşı savaşmak için İspanyol ordusuna katıldı.

Iberik Yarımadasının işgaliyle Amerika kıtasın­daki İspanyol sömürgeleri denetimsiz kalmış, bunun sonucu olarak bağımsızlık hareketleri güç kazanmıştı. Şili’de de Eylül 1810’da Creoleler’in (sömürgelerde doğmuş ikinci kuşak İspanyollar) oluşturduğu bir cunta İspanyol sömürge yönetimini devirerek iş başına geldi. 1811’de toplanan kongre anayasa konusunda görüşmelere başladı. Bağımsız bir cumhuriyetten yana olanlarla yalnızca bazı reformlar yapılmasından yana olanlar arasında bir anlaşma sağlanamadı. Carrera bu tartışmalar sırasında İspanya’dan ayrılarak Şili’ye gitti. Kardeşleri Luis ve Juan Jose’nin yardımıyla silahlı radikallerin başına geçti ve kongreyi basa­rak kendini devlet başkam ilan etti. Cumhuriyetçi bir anayasa hazırladı, ama aynı zamanda İspanya kralına bağlılığını ilan etti. Yeni anayasaya dayanarak Şili’yi kendisinin başkanlık ettiği üç kişilik bir cuntayla yönetmeye başladı. Kölelik yasaklandı, eğitim teşvik edildi ve ulusal nitelikte bir gazete çıkarıldı.

Kısa bir süre sonra büyük toprak sahipleri Carrera’nın yönetimini çok radikal bularak Bernardo O’Higgins adlı bir subayı kendilerine önder seçtiler. Şilili yurtseverler ikiye ayrıldı ve iç savaşa dönüşen bir mücadele başladı.

Fransız işgalinden sonra yeniden toparlanan ve Şili’deki ortamdan yararlanan İspanya 1813’de bir ordu göndererek kralcı güçlerin de yardımıyla Şili’nin yarısını işgal etti. Şili ordusunun başkomutanlığını üstlenen Carrera İspanyollar karşısında yenilince başkomutanlıktan alındı, O’Higgins başkomutanlığa getirildi. Carrera ise İspanyollar’a tutsak oldu

Carrera’nın kardeşleri Nisan 1818’de O’Higgins’ e karşı bir ayaklanma düzenlemek suçundan yaka­landılar ve yargılanarak ölüme mahkûm edildiler. Carrera kardeşlerinin öldürülmesinden San Martin ve O’Higgins’i sorumlu tuttu. Öç almak amacıyla Bue­nos Aires hükümetine yönelik ayaklanmalara destek sağladı. 4 Eylül 1821’de Mendoza’da yakalandı ve öldürüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir