Joshua Reynolds Kimdir

Joshua Reynolds Kimdir, Joshua Reynolds Hayatı Biyografi

İngiliz, ressam. Portreleriyle çağdaş­larını etkilemiştir.

16 Temmuz 1723’de Devonshire’da doğdu, 23 Şubat 1792’de Londra’da öldü. 1740’ta Londra’da portre res­samı Thomas Hudson’un (1701-1779) yanına çırak ola­rak girdi. 1743’de Devonshire’a döndü ve portre ressamı olarak çalışmaya başladı. Sonraki yıllarda Londra’ya yap­tığı gezilerde inceleme olanağı bulduğu William Ho- garth’ın portrelerinden etkilendi. 1750-1752 arasında Ro- ma’da yaşadı. Yüksek Rönesans ustalarını inceledi. 1753’de Londra’ya dönünce kendi atölyesini kurdu. Kı­sa zamanda ünlenerek soyluların çevresine girdi. 1760’ta Society of Artists’in (Sanatçılar Derneği) kuruluşunda ça­lıştı. 1768’de yeni açılan Royal Academy’nin başkanlığına getirildi. Bir yıl sonra da Sir unvanı ile onurlandı­rıldı. 1784’de kral ailesinin başressamı oldu. 1789’da bir gözünün görme duyusunu tümüyle yitirmesine karşın ölümüne değin resim yapmayı sürdürdü.

Reynolds’un sanatı, temelde yakınlık duyduğu büyük ustaların çeşitli üslup özelliklerinin bir bireşimidir. Özel­likle Rembrandt, Titian, Michelangelo, Correggio ve bazı Fransız ressamlarının yapıtlarını üstün kılan özellikleri, çözümleme çabaları, sanat gelişiminin her aşamasına yan­sımıştır. Bu kaygının yoğun olduğu porte ve tarihsel re­simleri seçmeci nitelikleri nedeniyle, sanatının özgün ör­nekleri arasında sayılmazlar. Buna karşılık konu aldığı kimseleri içtenlikle yansıtmayı amaçladığı Dr.Johnson, Amiral Keppel ve Nelly O ‘Brien gibi portrelerinde da­ha başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Eserleri (başlıca): Kendi Portresi, 1753-1754, Ulusal Portre Galerisi, Londra; Amiral Keppel, 1753-1754, Ulusal Deniz Müzesi, Londra; IV.Cathart Lordu Charles, 1753-1754; Al- bemarle Kontesi, 1757-1759, Ulusal Galeri Londra; Spencer Kontesi Giorgiana ve Kızı, 1759-1761; Nelly O’Brien, 1763, Wallace Koleksiyonu, Londra; Dr. Samuel Johnson, 1772, Ulusal Galeri, Londra; Kış: Caroline Scott, 1776-1777; Ba­yan ThomasMeyrick, 1782, Ashmolean Müzesi, Oxford; Lady Anne Binghâm, 1786; Francis George Hare, 1788, Louvre Pa­ris; Trajedi Müzü Bayan Siddons, 1789, Henry Huntington Kütüphane ve Sanat Galerisi, San Marino, California.

tice of Imagination: Three Ladies Adoring Terra of Hymen”, Norm and Form: Studies in the Art OfRenaissance, 1966;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir