Kalpazanlık Nedir

Kalpazanlık nedir , Kalpazanlık anlamı ne demek

Çıkar için sahte para basma ya da taklit bir şeyi aslıymış gibi vererek başkasını dolandırma. Paranın özel önemi ve taklit için gereken yüksek teknik beceri nedeniyle, kalpazanlık genel olarak sahte­kârlıktan farklı bir suç biçiminde ele alınır. 1929’da Cenevre’de düzenlenen konferans sonunda 32 büyük devletin imzaladığı söz­leşmeyle, kalpazanlığa ilişkin hükümlerde belirli bir tek örneklik sağlanmıştır. Türki­ye’nin 4 Mayıs 1936 tarihli yasayla katıldığı bu sözleşme, ulusal paraların yanı sıra yabancı paraları taklit edenlerin de cezalan­dırılmasını ve kalpazanlık suçu işleyen ya­bancı uyruklu suçluların kendi ülkelerine iade edilmesini öngörür. Kalpazanlığın, ge­nellikle hapsi gerektiren bir suç olarak kabul edilmesine karşın, kalpazanlığa katıl­ma, kalpazanlık için gerekli donanımı bu­lundurma, piyasaya sahte para sürme, bu cins para taşıma gibi suçlara daha hafif cezalar verilir. Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesine göre paralarda, “itibarı amme kâğıtları”nda ya da değerli damgalarda sahtekârlık yapmanın cezası 3 yıldan 12 yıla kadar hapistir.

Uluslararası polis örgütü Interpol’un ku­rulmasında kalpazanlıkla mücadeleyi örgüt­leme düşüncesi önemli rol oynamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir