Kanallama Nedir

Kanallama Ne Demek, Kanallama  Nedir

Kanallama, katılar fiziğinde, bir atom demetinin, kristal yapılı bir katıya seçilmiş doğrultularda girmesidir. Kanallama olgusu 1912’de Alman fizikçi Johannes Stark tara­fından belirlenmiş ama 1960’ta kanıtlanabilmiştir.

Girmenin en çok olacağı doğrultu­lar, çoğunlukla kristal eksenlerine ya da düz­lemlerine paraleldir. Parçacıkların izlediği yola ise kanal denir. Örneğin ağır atomlar, uygun biçimde yönelmiş aluminyum kristallerinin içinden, hemen hemen hiçbir engelle karşılaşmaksızm kolayca geçer. Kanallama olgu­sundan, kristal yapılarının incelenmesinde; atom fiziği, nükleer fizik ve katılar fiziği araştırmalarında; ve yarı iletkenlerin üreti­minde yararlanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir