Kari Lamprecht Kimdir

Kari Lamprecht Kimdir, Kari Lamprecht Hayatı Biyografi

Alman, tarihçi. Alman iktisat tarihi ve uygarlık tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır.

25 Şubat 1856’da Wittenberg (bugün DAC’de) yakınlarındaki Jessen kasabasında doğdu, 10 Mayıs 1915’de Leipzig’de öldü. Lutherci bir papazın oğlu­dur. Göttingen ve Münih üniversitelerinde tarih, Almanca, Latince ve Yunanca öğrenimi gördü. 1878’de Leipzig Üniversitesi’nden Orta Çağ iktisat tarihi konusunda doktora derecesi elde ettikten sonra, bir yıl Köln’deki bir lisede tarih öğretmenliği yaptı. 1880-1890 arasında Bonn Üniversitesi’nde tarih ders­leri verdi, 1885’de doçent, 189Q’da profesör oldu. 1890-1891 yıllarında Margburg Üniversitesi’nde, 1891’den ölümüne değin de Leipzig Üniversitesi’nde tarih profesörlüğü yaptı.

Lamprecht, Bonn Üniversitesi’nde öğretim üye­liği yaptığı ilk yıllarda, çalışmalarım uygarlık ve sanat tarihinin sorunları üzerinde yoğunlaştırdı. Uzun sü­ren araştırmalar sonucunda derlediği Orta Çağ’dan kalma resimli el yazmalarını 1882’de bir monografi halinde yayımladı. Aynı yıl Felix Hettner’le birlikte

Westdeutsche Zegtschrift für Geschichte und Kunst’u (Batı Alman Tarih ve Sanat Dergisi) kurdu. 1882’den sonra çalışmalarının ağırlığını iktisat tarihine veren Lamprecht, 1885-1886 yıllarında yayımladığı Deu­tsche Wirtschaftsleben im Mittelalter (“Orta Çağ’da Alman iktisadi Yaşamı”) adlı kitabında Mosei Vadisi ve Orta Ren dolaylarının Orta Çağ’daki iktisadi yaşamını ele aldı. Değirmenler, üzüm bağları ve kiralarla ilgili ayrıntılı istatistiksel veriler içeren bu kitabında, Orta Çağ’da hukuk, yönetim biçimi, mali­kâne yaşamı, zanaat birlikleri ve tarım üzerine birçok bölüme de yer verdi. 1889’da Orta Çağ’ın ilk döne­minde Fransa ekonomisi üzerine benzer bir çalışma yayımladı.

Eserleri (başlıca): Initial-omamentik des VIII. bis XIII. Jabrunderts, 1882, (“8. yy’dan 13. yy’a Değin Baş Harf Süslemeleri”);Deutsches Wirtscbaftsleben im Mittel­alter, 4 cilt, 1885-1886, (“Orta Çağ’da Alman İktisadi Yaşamı”); Etudes sur l’etat economique de la France pendant la premiere partie du moyen âge, 1889, (“Orta Çağ’m İlk Bölümünde Fransa’nın İktisadi Durumu Üzeri­ne incelemeler”); Deutsche Geschichte, 14 cilt, 1891-1909, (“Alman Tarihi”); Deutsche Geschichte der Jüngsten Vergangenheit und Gegenwart, 2 cilt, 1912-1913, (“Yakın Geçmişin ve Bugünün Alman Tarihi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir